Gå till huvudinnehåll

Malta

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Matriculation Certificate med minst 2 ämnen på Advanced Matriculation

Antal år: (6+5+)2

1997 ersatte Matriculation Certificate det tidigare utbildningssystemet, GCE Ordinary och Advanced level (3 A levels eller Advanced Matriculation tillsammans med 5 O levels eller 5 godkända betyg i Secondary Education Certificate Examination).

Privata skolor på Malta använder sig oftast av det brittiska utbildningssystemet. För bedömning se landblad Storbritannien.

Yrkesutbildning

Yrkesutbildning enligt brittiskt utbildningssystem finns på Malta. Bedömning utförs enligt landblad Storbritannien. 

Dokumentation

Matriculation Certificate Examination (utfärdat av the University of Malta), (Diplom och Transcript of Reslult).

Ett Matriculation Certificate innehåller 6 ämnen (två ämnen på Advanced level, 3 ämnen på Intermediate level och det obligatoriska ämnet Systems of Knowledge). För att ett Matriculation Certificate ska utfärdas krävs att eleven är godkänd i vissa ämnen (ett språk, ett naturvetenskapligt ämne, ett samhällsvetenskapligt ämne och det obligatoriska ämnet Systems of Knowledge). 

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg E 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 Intermediate level 
matematik 3c Pure Mathematics Intermediate level
Applied Mathematics Intermediate level och Advanced level 
  5 Advanced level 
fysik 1a Intermediate level 
  2 Advanced level 
kemi 1 Intermediate level 
  2 Advanced level 
biologi 1 Intermediate level 
  2 Advanced level 
naturkunskap 2 Intermediate level i environmental science eller 2 av ämnena kemi, fysik och biologi 
samhällskunskap 1b examen (Systems of Knowledge är obligatoriskt ämne)
  2 Advanced level 
historia 1b Intermediate level 
  2a Advanced level 
språk 3 Intermediate level 
  4 Advanced level 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Information om matematik

Applied Mathematics studeras endast tillsammans med Pure Mathematics Intermediate. Kursen är tillämpad, fysisk-matematisk.

Landets betygssystem

Betygsskala A-E

Nmax 10

Nmin 6

Beräkning av betygsmedelvärde

Använd framräknat betygsmedelvärde (overall grade) enligt omvandlingstabell, om det finns, annars ska ett genomsnitt räknas ut på samtliga ämnen.
Omvandla bokstavsbetyg (A-E) i skala 6-10 

Omvandlingstabell

Betyg Omräkningsvärde
A 10
B 9
C 8
D 7
E 6
F 0

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Matriculation Certificate. Dessutom kan krav finnas i specifika ämnen för särskild behörighet.