Gå till huvudinnehåll

Marocko

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Baccalaureat (de l'enseignement secondaire)

Antal år: (9+)3

Inriktningar fr.o.m. 2008

Série Lettres et sciences humaines
 - Option Lettres
 - Option Sciences humaines

Série Sciences expérimentales (naturvetenskaplig inriktning)
 - Option Sciences physiques
 - Option Sciences de la vie et de la terre
 - Option Sciences agricoles

Série Sciences mathématiques
 - Option Sciences mathématiques A (A = biologi i examen)
 - Option Sciences mathématiques B (B = ingenjörskunskap i examen istället för biologi)

Série Sciences originelles (inriktning mot klassisk arabiska och islam)
 - Option Sciences de la chariâa
 - Option Lettres originelles

Série Sciences économiques et de gestion
 - Option Sciences économiques
 - Option Sciences de gestion comptable

Série Sciences technologiques
 - Option Sciences et technologies électriques
 - Option Sciences et technologies mécaniques

Série Arts appliquées

Inriktningar före 2008

Lettres
 - Série Lettres, spécialité langues
 - Série Lettres modernes
 - Série Lettres bilingues

Sciences expérimentales
 - Série Sciences expérimentales
 - Série Sciences expérimentales bilingues

Mathématiques
 - Série Sciences mathématiques
 - Série Sciences mathématiques A
 - Série Sciences mathématiques B

Sciences originelles (inriktning mot klassisk arabiska och islam)
 - Série Lettres originelles
 - Série Sciences de la chariâa
 - Série Sciences expérimentales originelles

Génie mécanique
 - Série Fabrication mécanique
 - Série Sciences et technologies
 - Série Fonderie

Génie électrique
 - Série Electronique
 - Série Electrotechnique

Génie civile
 - Série Conception (innovation) et construction
 - Série Arts plastiques
 - Série Arts et industries graphiques

Sciences de l'économie et de la gestion
 - Série Techniques de gestion administrative
 - Série Techniques de gestion (organisation) comptable
 - Série Sciences économiques

Génie chimique
 - Série Chimie (industrielle)

Sciences agricoles
 - Série Sciences agricoles

Dokumentation

Examensbevis/diplom:
Attestation du baccalauréat (fr.o.m. 2003)
Baccalauréat de l'enseignement secondaire (1988 - 2002)
Attestation de réussite au baccalauréat (t.o.m. 1987)

För att ge särskild behörighet krävs Relevé des notes du baccalauréat (candidats officiels). Separat examensbetyg från examen régional kan ge ytterligare särskild behörighet.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 10

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b lettres
  2a sciences économiques et de gestion
  3c bac, naturvetenskaplig/teknisk inriktning 
  5 bac, matematisk inriktning 
fysik 1a naturvetenskaplig inriktning eller ämnet sciences physiques (physique chimie)
naturkunskap 2

matematisk/naturvetenskaplig inriktning eller 2 av ämnena kemi/fysik/biologi eller sciences physiques (physique chimie)

samhällskunskap 1b geographie, histoire/geographie i Bac 
historia 1b om ämnet finns i Bac 
språk 4 franska i Bac 
  7

undervisningsspråk i Bac 

franska och arabiska ges för option français 

idrott och hälsa 1 education physique i Bac
  2 se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala i Bac 1-20

Annan betygsskala förekommer på terminsbetygen.

Nmax 20

Nmin 10

Förklaring av betygsskala

Examensresultat Mention
16-20 très bien
14-15,9 bien
12-13,9 assez bien
10-11,9 passable
<10 néant/sans mention

Beräkning av betygsmedelvärde

Omvandla totala examensresultatet "Moyenne Generale" från "Relevé des notes du Baccalaureat (Candidats officiels)" (eller använd "mention" om endast Diplom kan visas). Vid ett resultat mellan 9-10 i Baccalaureat-examen, kan under vissa förutsättningar ett fullvärdigt Baccalaureat-diplom utfärdas, men då utan omdöme (néant eller sans mention).

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Baccalauréat