Gå till huvudinnehåll

Mauritius

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola brittiskt utbildningssystem

Examen: Higher School Certificate (HSC) tillsammans med General Certificate of Education (GCE) Ordinary Level

Examen: General Certificate of Education (GCE) Advanced Level tillsammans med General Certificate of Education (GCE) Ordinary Level

General Certificate of Education (GCE) Ordinary Level, grundläggande behörighet endast i kombination med GCE Advanced Level eller Higher School Certificate.

Gymnasieskola franskt utbildningssystem

Examen: Baccalauréat

Inriktningar:
Serie A Philosophie – lettres
Serie C Mathematiques et Science Physiqe Baccalaureat
Serie D Mathematiques et Science de la Nature

Dokumentation

Brittiskt utbildningssystem: General Certificate of Education (GCE) Ordinary och Advaned level eller Higher School Certificate

Franskt utbildningssystem: relevé des notes från Baccalauréat och diplom

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

GCE O level betyg 8/E
GCE A level/Higher School Certificate betyg E
Baccalaureat betyg 10

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 GCE Ordinary Level 
matematik 2a ämnet i Bac 
  3b GCE Ordinary Level 
  5 GCE A level/HSC
fysik 1a om ämnet finns i Serie C eller Serie D 
naturkunskap 2 2 av ämnena fysik, kemi och biologi 2 av de 3 sista åren eller ämnen i bac 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne/n 2 av de 3 sista åren eller
histoire/geopraphie i bac 
historia 1b om ämnet finns i bac 
språk 3 GCE Ordinary Level 
  4 GCE A level/HSC 
  7 franska i bac 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/bac 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala (GCE O Level) 1– 8 

Nmax 10

Nmin 6

Betygsskala (GCE O Level) A-E

Nmax  10

Nmin 6

Betygsskala (Higher School Certificate/GCE A Level) A-E

Nmax  10

Nmin 6

Betygsskala (Baccalaureat) 0-20

Nmax 20

Nmin 10

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2019

Franskt utbildningssystem

Använd mention från relevé des notes. Om uträknat värde saknas utgå från totalpoängen inklusive tilläggsämnen och dividera med koefficienten. 

Brittiskt utbildningssystem

Omvandla bokstavsbetygen med hjälp av omvandlingstabellerna nedan. Räkna medelvärde på samtliga examensämnen.

Omvandlingstabell

GCE A level Omräkningsvärde GCE O level
skala 8-1
Omräkningsvärde GCE O level Omräkningsvärde
A 10 1 10 A 10
B 9 2 10 B 8
C 8 3 10 C 6
D 7 4 8    
E 6 5 8    
O 0 6 8    
F 0 7 6    
    8 6    
    9 0    

T.o.m. antagning till höstterminen 2018

Franskt utbildningssystem

Använd mention från relevé des notes. Om uträknat värde saknas utgå från totalpoängen inklusive tilläggsämnen och dividera med koefficienten.

Brittiskt utbildningssystem

Räkna ut genomsnitt på de 2 bästa Advanced level (omräkningsvärde 1-5) och de 3 bästa Ordinary level (omräkningsvärde 3-10).

Observera att viktningen av Advanced level påverkar antalet ämnen som betygssumman ska divideras med. Vid betygsuträkning ska 2 Advanced level räknas som 4 ämnen. Räkna genomsnitt på meritvärdena från Advanced och Ordinary level.

Exempel: 2 Advanced level betyg B,C =4+4+3+3=14/4 =3,5= 16,25 enligt föreskriven formel + 3 Ordinary betyg 1,3,5 = 24/3= 8,0 = 17,14.

Genomsnitt på Advanced och Ordinary: 16,25+17,14=33,39/2=16,70

Omvandlingstabell GCE O Level

GCE O level Omräkningsvärde
1 A 10
2 9
3 8
4 B 7
5 6
6 5
7 C 4
8 3
9 (fail) 0

Nmax 10

Nmin 3

Omvandlingstabell (Higher School Certificate/GCE A Level) A-E

HSC/GCE A level Omräkningsvärde
A 5
B 4
C 3
D 2
E 1
O Ordinary level 0
F/H fail 0

Nmax 5

Nmin 1

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Baccalaureat eller Passes i 3 ämnen eller åtminstone 2 ämnen på Advanced level eller HSC pass i engelska och credit i 5 andra ämnen eller credit i engelska och 4 andra ämnen.