Gå till huvudinnehåll

Mexiko

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Bachiller en Ciencias

Examen: Bachiller en Humanidades

Examen: Bachiller Económico Administrativo

Examen: Bachille Técnico/Prepatoria Técnico

Antal år: (6+3+)3

Examen: Bachiller

Antal år: (6+3+)2

Det förekommer (sällan) en 2-årig Bachillerato från skolor som lyder under universitet.

Dokumentation

Diploma de Bachiller + Certificado de terminación de estudios con calificaciones últimos tres años de estudio

Gymnasiebetyg kan vara utfärdat av universitetet. På betyget bör det då stå "Plan de estudios bachillerato".

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 60 % eller 6

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  3b om ämnet lästs 2 av de 3 sista åren 
  4

om ämnet lästs de 3 sista åren på Fisica-Matematicas el Quimica-Biologicas

fysik 1a

om ämnet lästs 2 av de 3 sista åren på Fisica-Matematicas el Quimica-Biologicas

kemi 1 om ämnet lästs 2 av de 3 sista åren på Quimica-Biologicas 
biologi 2 om ämnet lästs 2 av de 3 sista åren 
naturkunskap 2 om 2 av ämnena fysik, kemi eller biologi lästs 2 av de 3 sista åren 
samhällskunskap 1b om samhällskunskapsliknande ämne/n 2 av de 3 sista åren 
historia 1b om ämnet lästs 2 av de 3 sista åren 
språk 7 om spanska/castellano finns i examen 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-100%, Godkänt 60%

Nmax 100

Nmin 60

Betygsskala 0-10, Godkänt 6 och Betygsskala 6-10, Godkänt=S

Nmax 10

Nmin 6

Omvandlingstabell för bokstavsbetyg

Betyg Betygsomdöme Omräkningsvärde
E Exelente 10
MB Muy Bien 9
B Bien 8
R Regular 7
S Suficiante 6

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Använd det färdiguträknade medelvärdet (promedio general) som anges på betyget. Om uträknat medelvärde saknas, räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen från de tre sista åren. Omvandla omdöme med hjälp av omvandlingstabellen.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Utgå från redan uträknat genomsnitt, promedio general, sista gymnasieåret.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Bachiller en Ciencias eller Humanidades och ofta ett inträdesprov.