Gå till huvudinnehåll

Moldavien

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Diplomã de Bacalaureat

Antal år: (4+5+)3

Inriktning: profil real (naturvetenskaplig), profil umanist (samhällsvetenskaplig), bilingv (bilingual), profil arte (estetisk), profil economic (ekonomisk), profil sportiv (idrott).

Tidigare användes det äldre 11-åriga sovjetiska utbildningssystemet, (4+5+)2. Bedömning av betyg från Sovjetunionen, se landbladet för Ryska Federationen.

Yrkesutbildning

Examen: Diploma de bacalaureat

Antal år: (9/11+)1-3

Dokumentation

Diploma de bacalaureat och tabelul 

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 5 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  3b ämnet i slutbetyget 
naturkunskap 2 2 av ämnena kemi, fysik eller biologi 
samhällskunskap 1b ämnet i slutbetyget 
historia 1b ämnet i slutbetyget 
språk 3 andra främmande språk i slutbetyget 
  7 rumänska/moldaviska och/eller annat modersmål i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 ämnet i slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-10

Nmax 10

Nmin 5

Beräkning av betygsmedelvärde

Det på betygsdokumentet uträknade medelbetyget för sista året samt medelbetyget för examensämnena läggs ihop och delas med två. 

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Diploma de bacalaureat.