Gå till huvudinnehåll

Montenegro

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Diploma o polozenom zavrsnom ispitu, Diploma o polozenom maturskom ispitu, Svjedocanstvo o stecenom stepenu srtucne spremo, Diplome mbi dhenien e provimit te matures Svjedocanstvo

Antal år: (8+)4

Dokumentation

Alfabete: kyrilliska eller latin

Диплома о положеном завршном испиту och сведочанство (разред 1-4).

Gymnasieutbildning Nivå IV ger grundläggande behörighet. För att en fullständig bedömning ska kunna göras måste sökande skicka in diplom samt betyg från samtliga fyra årskurser.

Gymnasieutbildning Nivå III ger inte grundläggande behörighet. 

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 2 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b ämnet lästs 1 av de 3 sista åren 
  2a ämnet lästs 2 av de 3 sista åren 
  3b ämnet lästs alla 4 åren på ekonomisk eller språklig linje 
  4 ämnet lästs alla 4 åren på allmän linje 
  5 ämnet lästs alla 4 åren på naturvetenskaplig inriktning 
fysik 1a ämnet lästs 2 av de 3 sista åren på naturvetenskaplig eller teknisk* inriktning, eller lästs de 3 sista åren på samtliga linjer 
  2 ämnet lästs alla 4 åren på naturvetenskaplig eller teknisk* inriktning eller lästs de 4 sista åren + astronomi sista året på allmän linje 
kemi 1 ämnet lästs 3 av de 4 sista åren på samtliga linjer 
  2 ämnet lästs alla 4 åren på naturvetenskaplig eller teknisk* inriktning 
biologi 1 ämnet lästs 2 av de 3 sista åren på samtliga linjer 
  2 ämnet lästs de 3 sista åren på samtliga linjer 
naturkunskap 2 minst 2 av ämnena fysik, kemi, biologi lästs 2 av de 3 sista åren på samtliga linjer 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne/n 2 av de 3 sista åren
historia 1b ämnet lästs 2 av de 3 sista åren 
språk 3 språk lästs alla 4 åren 
  4 språk lästs fr o m åk 5 t o m åk 12 
  7 serbiska, albanska, ungerska
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Inriktning technicar*

Om betyget över utbildningen till "technicar" inte motsvarar naturvetenskapsprogrammets tekniska inriktning, begär in kurs- och timplan för bedömning av behörighet. Termen "technicar" är en yrkestitel och används för att beteckna en rad olika utbildningar med större eller mindre betoning på teoretiska resp yrkesinriktade ämnen.

Behörigheten i matematik kan exempelvis variera mellan Matematik 1 och 3 beroende på inriktning och ämneskombination.

Grovt kan man klassa de utbildningar som betecknas som technicar inom följande tre grupper:

  • Naturvetenskapligt inriktade technicarutbildningar som ofta ger full behörighet inom matematik, fysik och kemi.
  • Utbildningar som är yrkesinriktade men ändå har relativt hög teoretisk nivå på matematik (Ma 3b) och ibland även kemi el fysik.
  • Väldigt yrkesinriktade utbildningar som ger få behörigheter (Ma 1b eller 2a).

Landets betygssystem

Betygsskala nedovoljan-odlican (1-5)

Omvandlingstabell

Betyg Omräkningsvärde
odlican 5
vrlo dobar 4
dobar 3
dovoljan 2
nedovoljan 1

Nmax 5

Nmin 2

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren samt examensämnen.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på examensresultat och samtliga ämnen på sista årets betyg. Om examensresultat saknas, räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen på sista årets betyg.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Gymnasieexamen