Gå till huvudinnehåll

Montenegro

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Диплома о положеном матурском испиту - Diploma o polozenom maturskom ispitu,  

Examen: Диплома о положеном матурском испиту - Diplome mbi provimin e dhene te matures

Antal år: (8+)4

Inriktningar: opšta - општа (allmän), matematička - математичка (naturvetenskaplig-matematisk), filološka - филолошка (språklig)

Yrkesutbildning

Examen fr.o.m. 2010: Диплома о положеном екстерном стручном испиту - Diploma o položenom eksternom stručnom ispitu

Antal år: (8+)4

Examen t.o.m. 2009: Диплома о положеном стручном испиту - Diploma o položenom stručnom ispitu

Examen t.o.m. 2009: Диплома о положеном стручном испиту - Diplome mbi provimin e dhene te matures

Antal år: (8+)4

Information

Intern yrkesexamen (Diploma o položenom internom stručnom ispitu/Диплома о положеном стручном испиту - Diplomë për dhënien e provimit profesional) ger inte behörighet till högre studier.

T.o.m. 2009: Yrkesinriktad gymnasieutbildning (Diploma o položenom završnom ispitu - Диплома о положеном завршном испиту) nivå III, ger inte grundläggande behörighet. 

Dokumentation

Diplom och årskursbetyg från gymnsoiets samtliga fyra årskurser

Диплома о положеном завршном испиту och сведочанство (разред 1-4)

Alfabet: kyrilliska eller latin

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 2 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b ämnet lästs 1 av de 3 sista åren 
  2a ämnet lästs 2 av de 3 sista åren 
  3b ämnet lästs alla 4 åren på ekonomisk eller språklig linje 
  4 ämnet lästs alla 4 åren på allmän linje 
  5 ämnet lästs alla 4 åren på naturvetenskaplig inriktning 
fysik 1a ämnet lästs 2 av de 3 sista åren på naturvetenskaplig inriktning, eller lästs de 3 sista åren på samtliga linjer 
  2 ämnet lästs alla 4 åren på naturvetenskaplig inriktning eller lästs de 4 sista åren + astronomi sista året på allmän linje 
kemi 1 ämnet lästs 3 av de 4 sista åren på samtliga linjer 
  2 ämnet lästs alla 4 åren på naturvetenskaplig inriktning 
biologi 1 ämnet lästs 2 av de 3 sista åren på samtliga linjer 
  2 ämnet lästs de 3 sista åren på samtliga linjer 
naturkunskap 2 minst 2 av ämnena fysik, kemi, biologi lästs 2 av de 3 sista åren på samtliga linjer 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne(n) 2 av de 3 sista åren
historia 1b ämnet lästs 2 av de 3 sista åren 
språk 3 språk lästs alla 4 åren 
  4 språk lästs fr.o.m. årskurs 5 t.o.m. årskurs 12 
  7 serbiska, albanska, ungerska
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighet från yrkesutbildning

Yrkesinriktad gymnasieutbildning leder till titeln Technicar. Utbildningen finns med många olika inriktningar. De olika inriktningarna innehåller allmänna ämnen men med olika omfattning och nivå. Beroende på variation av innehåll utförs bedömning av behörighetsgivande kurser med försiktighet.

 

Landets betygssystem

Betygsskala nedovoljan-odlican (1-5)

Omvandlingstabell

Montenegrinska Kyrilliska Omräkningsvärde
Odličan Одличан    5
Vrlo dobar Врло добар       4
Dobar Добар 3
Dovoljan Довољан 2
Nedovoljan Недовољан 1

Nmax 5

Nmin 2

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren samt examensämnen.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på examensresultat och samtliga ämnen på sista årets betyg. Om examensresultat saknas, räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen på sista årets betyg.

Ordlista

Svenska Montenegrinska (latinska alfabetet) Kyrilliska alfabetet
Examensbevis  Diploma Диплома
Årskursbetyg Svedočanstvo Cведочанство
Skola Škola Школа
Intyg Uverenje Увeрење
Studieförberedande program Gimnazija Гимназија
Yrkesutbildning Stručno obrazovanјe Стручно образовање

Extern examen

Eksterni ispit Екстерни испит
Utbildning Obrazovanje Oбразовање
Årskurs Razred Разред
Matematik Matematika Математика
Fysik Fizika Физика
Kemi Hemija Хемија
Biologi Biologija Биологија
Historia Istorija Историја
Geografi Geografija Географија
Första Prvа Прва
Andra Druga Друга
Tredje Trećа Treћа
Fjärde året Četvrta Четвртa
Uppförande Vladanje Владање

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Gymnasieexamen