Gå till huvudinnehåll

Nederländerna

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, Eindexamen

Antal år: (8+)6 (grundskolan påbörjas vid 4-5 års ålder fr.o.m. 1985)

Examen: Diploma HogerAlgemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO)

Antal år: (8+)5 (grundskolan påbörjas vid 4-5 års ålder fr.o.m. 1985)


HAVO (från 2001) och VWO (från 2002) finns i 4 olika profiler:
Profil 1 Science and Technology
Profil 2 Science and Health
Profil 3 Economics and Society
Profil 4 Culture and Society

MAVO (Diploma Middelbaar Algemennen Voortgezet Ondervijs) ger inte grundläggande behörighet för högskolestudier.

Från 1999 har VBO och MAVO ersatts av VMBO, voorbereidend middeobaar beroepsonderwijs, (pre-vocational secondary education).
Utbildningen ger inte grundläggande behörighet.

Yrkesutbildning

Examen: MBO-examen (nivå 4)

Antal år: (8+)3-4 (grundskolan påbörjas vid 4-5 års ålder fr.o.m. 1985)

Dokumentation

Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, Eindexamen (VWO) + Cijferlijst

Diploma HogerAlgemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) + Cijferlijst

MBO-examen

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 6

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 HAVO (fr o m avgångsår 2010), VWO 
matematik 1b samtliga profiler 
  2a VWO/HAVO 
  3b VWO/HAVO, VWO profil 3 och 4 / HAVO profil 1, 2 och 3 
  5 VWO i matematik B, VWO profil 1 och 2 
fysik 1a VWO profil 2 / HAVO profil 1 och 2 
  2 VWO, VWO profil 1 
kemi 1 HAVO profil 1 och 2 
  2 VWO, VWO profil 1 och 2 
biologi 2 VWO, VWO profil 2 / HAVO profil 2 
naturkunskap 2 HAVO i 2 av ämnena kemi, fysik och biologi 
samhällskunskap 1b ingår i ämnet historia VWO/+HAVO 
historia 1b VWO/HAVO 
språk 3 3 års studier i gymnasiet 
  4 VWO i franska/tyska, minst 6 års studier 
  7 VWO, HAVO i nederländska 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämnet finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-10

Godkänt = genomsnitt på lägst 6 enstaka 4:or eller 5:or kan alltså förekomma

Nmax 10

Nmin 6

Beräkning av betygsmedelvärde

Räkna ut genomsnitt på alla ämnen i slutbetyget. (cijferlijst=sifferlista)

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Ordlista

Ämnet på holländska Ämnet på svenska
nederlandse taal- en letterkunde hollänska språk och litteratur
duits tyska
frans franska
wiskunde matematik
natuurkunde fysik
scheikunde kemi
aardrijkskunde geografi
biologie biologi
staatsinrichtning samhällskunskap
engelse engelska
lichamelijke opvoeding idrott och hälsa

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

VWO-examen eller en avklarad propedeutisk examen från HBO (se nedan). Särskilda behörighetsprov förekommer i form av ämnen/ämneskombinationer i VWO, eller godkänt resultat i inträdesprov. Urvalet sker via lottning.

Yrkesinriktad högskoleutbildning HBO

Inom Hoger Beroepsonderwijs utbildar man lärare, sjuksköterskor, ekonomer, logopeder mm. HBO är antingen två- eller fyraårig. Första året avslutas med en propedeutisk examen.

Inträdeskrav: VWO-, HAVO-, eller MBO-examen. Särskilda behörighetskrav förekommer.