Gå till huvudinnehåll

Nederländerna

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, Eindexamen

Antal år: (8+)6 (grundskolan påbörjas vid 4-5 års ålder fr.o.m. 1985)

Examen: Diploma Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO)

Antal år: (8+)5 (grundskolan påbörjas vid 4-5 års ålder fr.o.m. 1985)


HAVO (från 2001) och VWO (från 2002) finns i 4 olika profiler:
Profil 1 Natuur en Techniek – natur och teknik - Science and Technology
Profil 2 Natuur en Gezondheid – natur och hälsa - Science and Health
Profil 3 Economie en Maatschappij – ekonomi och samhälle - Economics and Society 
Profil 4 Cultuur en Maatschappij – kultur och samhälle - Culture and Society

MAVO (Diploma Middelbaar Algemeenen Voortgezet Onderwijs) ger inte grundläggande behörighet för högskolestudier.

Från 1999 har VBO och MAVO ersatts av VMBO, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (pre-vocational secondary education).
Utbildningen ger inte grundläggande behörighet.

Yrkesutbildning

Examen: MBO-examen (nivå 4)

Antal år: (8+)3-4 (grundskolan påbörjas vid 4-5 års ålder fr.o.m. 1985)

Dokumentation

Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, Eindexamen (VWO) + Cijferlijst

Diploma HogerAlgemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) + Cijferlijst

MBO-examen

Behörighetsgivande kurser VWO (fr.o.m. 2002)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 6

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 ämnet i examen
matematik 2a ämnet ej i examen
  3b ämnet i examen från profil 3 och 4 eller matematik A i examen
  5 ämnet i examen från profil 1 och 2 eller matematik B i examen
fysik 1a ämnet i examen från profil 2
  2 ämnet i examen från profil 1 
kemi 2 ämnet i examen från profil 1 och 2 
biologi 2 ämnet i examen från profil 2
naturkunskap 2 två av ämnena kemi, fysik eller biologi 
samhällskunskap 1b ämnet i examen
historia 1b ämnet i examen
språk 3 3 års studier i gymnasiet 
  4 franska/tyska i examen
  7 nederländska 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämnet finns i betyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser HAVO (fr.o.m. 2001)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 6

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 ämnet i examen (fr o m avgångsår 2010)
matematik 2a ämnet i examen från profil 4 eller ämnet ej i examen
  3b ämnet i examen från profil 1, 2 och 3
fysik 1a ämnet i examen från profil 1 och 2 
kemi 1 ämnet i examen från profil 1 och 2 
biologi 2 ämnet i examen från profil 2
naturkunskap 2 två av ämnena kemi, fysik eller biologi i examen
samhällskunskap 1b ämnet i examen
historia 1b ämnet i examen 
språk 3 3 års studier i gymnasiet 
  7 nederländska 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämnet finns i betyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser HAVO (före 2001) och VWO (före 2002)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 6

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 ämnet i examen från VWO 
matematik 2a ämnet ej i examen (VWO/HAVO)
  3b matematik i examen från HAVO
  5 matematik i examen från VWO
fysik 1a ämnet i examen från HAVO
  2 ämnet i examen från VWO
kemi 2 ämnet i examen från VWO
biologi 2 ämnet i examen från VWO
naturkunskap 2 två av ämnena kemi, fysik eller biologi i examen från HAVO eller VWO
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne eller ämnet historia i examen från HAVO eller VWO
historia 1b ämnet i examen från HAVO eller VWO
språk 3 3 års studier i gymnasiet 
  4 franska/tyska i examen från VWO
  7 nederländska 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämnet finns i betyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-10

Godkänt = genomsnitt på lägst 6 (enstaka 4:or eller 5:or kan alltså förekomma)

Nmax 10

Nmin 6

Beräkning av betygsmedelvärde

Räkna ut genomsnitt på alla ämnen i slutbetyget (cijferlijst = sifferlista).

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Ordlista

Ämnet på nederländska Ämnet på svenska
nederlandse taal- en letterkunde nederländska 
duits tyska
frans franska
wiskunde matematik
natuurkunde fysik
scheikunde kemi
aardrijkskunde geografi
biologie biologi

maatschappijleer

staatsinrichtning

samhällskunskap
geschidenis historia
engelse engelska
lichamelijke opvoeding idrott och hälsa
algemeene natuurwetenschappen allmän naturvetenskap

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

VWO-examen eller en avklarad propedeutisk examen från HBO (se nedan). Särskilda behörighetsprov förekommer i form av ämnen/ämneskombinationer i VWO, eller godkänt resultat i inträdesprov. Urvalet sker via lottning.

Yrkesinriktad högskoleutbildning HBO

Inom Hoger Beroepsonderwijs utbildar man lärare, sjuksköterskor, ekonomer, logopeder mm. HBO är antingen två- eller fyraårig. Första året avslutas med en propedeutisk examen.

Inträdeskrav: VWO-, HAVO-, eller MBO-examen. Särskilda behörighetskrav förekommer.