Gå till huvudinnehåll

Nepal

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 2018: School Leaving Certificate Examination (Grade XI & XII)

Examen t.o.m. 2017: Higher Secondary Education Board Examination 

Examen: Profiency Certificate

Antal år: (8+2)+2

School Leaving Certificate (Grade IX & X) ger inte grundläggande behörighet

Yrkesutbildning

Examen: Technician Certificate

Examen: Profiency Certificate

Antal år: (10+)2-3

Dokumentation

Fr.o.m. 2018: “School Leaving Certificate Examination (Grade XI & XII)”, utfärdat av National Examinations Board (NEB).

T.o.m. 2017: “Academic Transcript” över årskurs 11-12, utfärdat av Higher Secondary Education Board (HSEB) och senare (från år 2016) av National Examinations Board (NEB).

Technician Certificate och Profiency Certificate är utfärdat av Tribhuvan University.

Nepal har annan tideräkning än Sverige, se länk http://www.rajan.com/calendar/

Behörighetsgivande kurser fr.o.m. 2012

Betygskrav/Godkänt betyg

School Leaving Certificate Examination (Grade XI & XII): Betyg 2

Higher Secondary Education Board Examination: Betyg 35 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b ämnet i examen från årskurs 10 
  3c ämnet i examen i årskurs 11
  4 ämnet i examen (årskurs 11-12)
fysik 2 ämnet i examen (årskurs 11-12)
kemi 2 ämnet i examen (årskurs 11-12)
biologi 2 ämnet i examen (årskurs 11-12)
naturkunskap 2 minst två av ämnena fysik, kemi eller biologi i examen (årskurs 11-12)
samhällskunskap 1b Political science (årskurs 11) eller två samhällsvetenskapliga ämnen i årskurs 11 och/eller 12
språk 3 om ämnet lästs de tre sista åren
  7 Nepali i examen ger Nepalesiska 7
idrott och hälsa 1 ämnet i examen
    Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser t.o.m. 2011 inklusive yrkesutbildningar

Betygskrav/Godkänt betyg

Higher Secondary Education Board Examination: Betyg 35 

Profiency Certificate och Technician Certificate: Betyg 33 (andra skalor kan förekomma, utgå från information på betyget)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a ämnet Mathematics i examen
fysik 1a om ämnet finns i examen
naturkunskap 2 om 2 av ämnena fysik, kemi eller biologi finns i examen
samhällskunskap 1b om samhällskunskapsliknande ämne/n finns i examen
historia 1b om ämnet finns i examen
språk 7 Nepali i examen ger Nepalesiska 7
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i examen 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Från 2018: Betygsskala 2-4

Nmax 4

Nmin 2

Till 2017: Betygsskala 35-100

Nmax 100

Nmin 35

Betygsskala 33-100

Nmax 100

Nmin 33

Beräkning av betygsmedelvärde

Från år 2018, använd det färdiguträknade betygsmedelvärdet för årskurs 11-12 som anges på betyget.

Till och med 2017, använd den färdiguträknade totalpoängen som anges i procent på betyget.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

School Leaving Certificate Examination (Grade XI & XII), Higher Secondary Education Board Examination och Profiency Certificate.