Gå till huvudinnehåll

Nicaragua

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Bachiller en ciencias y letras

Examen: Diploma de conclusión del Ciclo diversificado del Bachillerato 

Antal år: (6+)5

Dokumentation

Diploma de Bachiller och Certificado calificaciones tres últimos años de estudio 

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 60% (60-100) 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a om ämnet lästs åk 10 och 11 
fysik 1a om ämnet lästs i årskurs 9, 10 och 11 
naturkunskap 2 om 2 av ämnena fysik, kemi eller biologi lästs åk 10 och 11 på ciencias 
samhällskunskap 1b om betyg i samhällskunskapsliknande ämne/n åk 10 och 11 
historia 1b om ämnet lästs åk 10 och 11 
språk 3 om betyg i spanska/castellano finns i slutbetyget
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala fr.o.m. 1989 0-100, Godkänt 60

Nmax 100

Nmin 60

Betygsskala mellan 1987-1988 0-100, Godkänt 51

Nmax 100

Nmin 51

Betygsskala fr.o.m. 1979 0-100, Godkänt 60%

Nmax 100

Nmin 60

Betygsskala t.o.m. 1979 0-10, Godkänt 6,5

Nmax 10

Nmin 6,5

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna ut genomsnittet på sista årets betyg. 

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Bachillerato och inträdesprov