Gå till huvudinnehåll

Nigeria

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 1999: West African Senior School Certificate (WASSCE)

Antal år: (6+3)3

Examen fr.o.m. 2000: Senior School Certificate Examination (SSC) från NECO

Examen t.o.m. 1999: Senior School Certificate Examination (SSC) från WAEC

Antal år: (6+3)3

Examen t.o.m. ca 1989: General Certificate of Education (GCE) Advanced Level

Antal år: (6+3+2)2

Information om behörighet

WASSCE, minst 5 olika ämnen (inklusive engelska och matematik)

SSC från NECO, minst 5 olika ämnen (inklusive engelska och matematik)

SSC från WAEC, minst 5 olika ämnen (inklusive engelska)

GCE Ordinary och Advanced level, minst 5 olika ämnen (därav minst 2 på Advanced level)

Yrkesutbildning

Examen: National Technical Certificate (NTC) 1992
Examen: National Buisness Certificate (NBC) 1992

Antal år: (6+3)3

Dokumentation

Samtliga betyg ska vara utfärdade av The West African Examinations Council (WAEC). Från år 2000 utfärdas betygen också av the National Examinations Council of Nigeria (NECO).

NTC och NBC utfärdas av National Business Technical Examinations Board (NABTEB).

Både examensbetyg och scratch card krävs för bedömning. Result slip/Statement of results/Notification of Results godtas inte.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

WASSCE betyg 8
SSCE betyg 8
GCE O level betyg 8
GCE A level betyg E

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 SSC/WASSCE/GCE O level/NTC/NBC 
 matematik 2a SSC/WASSCE (fr o m 1998) 
  3b SSC/ WASSCE/GCE O level (t o m 1997) 
  4 further mathematics (fr o m 1998) 
  5 GCE A level 
fysik 2 GCE A level 
kemi 2 GCE A level
biologi 2 GCE A level 
naturkunskap 2 General Science eller 2 av ämnena fy, ke, bi i SSC/GCE O level / WASSCE 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne/n i SSC/ WASSCE/GCE O level 
historia 1b SSC/WASSCE/GCE O level 
  2a GCE A level 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala WASSCE och SSC

Nmax 1

Nmin 8

Betygsskala GCE

Nmax 10

Nmin 6

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2019

WASSCE och SSC: Räkna medelvärde på samtliga examensämnen, använd skala 1-8.

GCE A level och GCE O level: Omvandla bokstavsbetygen med hjälp av omvandlingstabellerna nedan. Räkna medelvärde på samtliga examensämnen.

GCE A level Omräkningsvärde GCE O level Omräkningsvärde
A 10 Grade 1 excellent 10
B 9 Grade 2 very good 9
C 8 Grade 3 good 8
D 7 Grade 4 credit 7
E 6 Grade 5 credit 7
F (fail) 0 Grade 6 credit 7
S (subsidiary) - Grade 7 pass 6
    Grade 8 pass 6
    Grade 9 fail 0

T.o.m. antagning till höstterminen 2018

WASSCE

Räkna med 5 ämnen, räkna alltid med betyg i engelska och matematik.

SSC, NTC, NBC

Räkna med 5 ämnen, räkna alltid med betyg i engelska.

Ordinary och Advanced level

Räkna ut genomsnitt på de 2 bästa Advanced level (omräkningsvärde 1-5) och de 3 bästa Ordinary level (omräkningsvärde 3-10). Observera att viktningen av Advanced level påverkar antalet ämnen som betygssumman ska divideras med. Vid betygsuträkning ska 2 Advanced level räknas som 4 ämnen. Räkna genomsnitt på meritvärdena från Advanced och Ordinary level.

Exempel: 2 Advanced level betyg B,C =4+4+3+3=14/4 =3,5= 16,25 enligt föreskriven formel

+ 3 Ordinary betyg 1,3,5 = 24/3= 8,0 = 17,14 enligt föreskriven formel.

Genomsnitt på Advanced och Ordinary: 16,25+17,14=33,39/2=16,70

Omvandlingstabell för GCE O-level/SSC/ WASSCE/NTC/NBC

Betygsskala

Nmax 10

Nmin 3

outstanding 10
excellent 1 /A1 10
very good 2 / B2 9
good 3 / B3 8
credit 4 / C4 7
credit 5 / C5 6
credit 6 / C6 5
pass 7 / D7 4
pass 8 / E8 3
fail 9 / F9 0

Omvandlingstabell för GCE A level

Betygsskala

Nmax 5

Nmin 1

A 5
B 4
C 3
D 2
E 1
F (fail) 0
O (subsidiary pass) 0

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

WASSCE och SSC och inträdesprov.