Gå till huvudinnehåll

Nordmakedonien

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 2008: statsexamen државна матура/državna matura tillsammans med Диплома за положена училишна матура/Diploma za položena učilišna matura

Antal år: (9+)4

Examen t.o.m. 2007: Диплома за положен завршен испит за гимназиско образование/Diploma za polozen zavrsen ispit za gimnazisko obrazovanie

Examen t.o.m. 2007: Свидетелство за завршено средно образование/Svidetelstvo za završeno sredno obrazovanie

Antal år: (8+)4

Yrkesutbildning

Examen fr.o.m. 2008: Диплома за положен завршен испит/Diploma za položen završen ispit tillsammans med statsexamen државна матура/državna matura

Antal år: (9+)4

Examen t.o.m. 2007: Диплома за положен завршен испит/Diploma za položen završen ispit

Examen t.o.m. ca 2007: Диплома за положеном завршен испит во училиште за средно cтручно образование/Diploma za polozen zavrsen ispit vo uciliste za sredno strucno

Examen t.o.m. ca 2007: Диплома за положен завршен испит за средно cтручно образование/Diploma za polozen zavrsen ispit za sredno strucno obrazovanie

Examen t.o.m. ca 2007: Свидетелство за степен на стручна подготовка/Svidetelstvo za stepen na stručna podgotovka/Deftese per fazen e pergatitje profesionale

Examen t.o.m. ca 2007: Diplome per dhenien e provimit te pjekurise

Antal år: (8+)4

Information

Gymnasieutbildning

Det finns tre olika huvudtyper av gymnasieutbildning: 

Studieförberedande: гимназиско образование /gimnazisko obrazovanie

Yrkesutbildning: средно стручно образование/sredno strucno obrazovanie

Estetisk utbildning: уметничко образование/umetnicko obrazovanie

Statsexamen

Fr.o.m. 2008 krävs statsexamen för att bli behörig till högre studier. Det finns två typer av examen, statsexamen (državna matura) och skolexamen (skol matura) som eleverna avlägger efter både studieförberedande och yrkesförberedande programmen. Med intern examen avslutar de sin utbildning och får tillträde till arbetsmarknaden men den ger inte behörighet till högre studier.

Dokumentation

Betyg fr.o.m. 2008

Statsexamen Диплома за положена државна матура (Diploma za položena državna matura samt
Intern skolexamen (Диплома за положена училишна матура/Diploma za položena učilišna matura eller Диплома за положен завршен испит/Diploma za položen završen ispit samt Årskursbetyg från samtliga 4 gymnasieår

Statsexamen fr.o.m. 2008 

Statsexamen är en extern examen som ordnas av Државен испитен центар/Drzaven ispiten centar/Nationellt examinationscentrum (DIC).

Statsexamen består av 5 delar:
Extern (består av 3 delar och bedöms av DIC):
1. Obligatorisk / задолжителен дел (undervisningsspråk)
2. 1:a valbara (matematik eller främmande språk)
3. 2:a valbara 
Intern del (bedöms av skolan):
4. Valbar del/изборен дел (matematik, fysik, kemi, ekonomi, historia, språk)
5. Gymnasiearbete/проектна задача

Betyg t.o.m. 2007

Diplom med examensämnen samt årskursbetyg från samtliga 4 gymnasieår

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 2 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b ämnet lästs 1 av de 3 sista åren 
  2a ämnet lästs 2 av de 3 sista åren 
  3b ämnet lästs alla 4 åren på ekonomisk eller språklig linje 
  4 ämnet lästs alla 4 åren på allmän linje 
  5 ämnet lästs alla 4 åren på naturvetenskaplig linje
fysik 1a ämnet lästs 2 av de 3 sista åren på naturvetenskaplig inriktning eller lästs de 3 sista åren på samtliga linjer 
  2 ämnet lästs alla 4 åren på naturvetenskaplig inriktning eller lästs de 4 sista åren + astronomi sista året på allmän linje  
kemi 1 ämnet lästs 3 av de 4 sista åren på samtliga linjer 
  2 ämnet lästs alla 4 åren på naturvetenskaplig inriktning 
biologi 1 ämnet lästs 2 av de 3 sista åren på samtliga linjer 
  2 ämnet lästs de 3 sista åren på samtliga linjer 
naturkunskap 2 minst 2 av ämnena fysik, kemi och biologi lästs 2 av de 3 sista åren på samtliga linjer 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne(n) 2 av de 3 sista åren 
historia 1b ämnet lästs 2 av de 3 sista åren 
språk 3 språk lästs alla 4 åren 
  4 språk lästs fr o m åk 5 t o m åk 12 
  7 makedonska, albanska, turkiska, serbiska, kroatiska ev. annat 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighet från yrkesutbildning

Yrkesinriktad gymnasieutbildning leder till titeln Technicar. Utbildningen finns med många olika inriktningar. De olika inriktningarna innehåller allmänna ämnen men med olika omfattning och nivå. Beroende på variation av innehåll utförs bedömning av behörighetsgivande kurser med försiktighet.

Landets betygssystem

Betygsskala nedovolen-odlicen (1-5)

Omvandlingstabell

Betyg   Betyg i siffror
odlicen одличен  5
mnogu dobar многy добар 4
dobar добар 3
dovolen доволен 2
nedovolen недоволен 1

Nmax 5

Nmin 2

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren samt examensämnen.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på examensresultat samt de på diplomet angivna ämnen (alla ämnen som lästs under de fyra gymnasieåren finns på diplomet, först fjärde årets ämnen sedan de övriga åren).

Ordlista

Svenska Makedonska (latinska alfabetet) Makedonska (kyrilliska alfabetet)
Examensbevis Diploma Диплома
Årskursbetyg Svidetelstvo Свидетелство
Skola Škola/Učiliste Школа/Yчилиштe
Intyg Uverenie Уверение
Studieförberedande program Gimnazija Гимназија
Yrkesutbildning Stručno obrazovanie Стручно образование
Statsexamen Državna matura Државна матура
Utbildning Obrazovanie Oбразование
Makedonska språket Makedonski jazik Македонски јазик
Matematik Matematika Математика
Fysik Fizika Физика
Kemi Kemija Хемија
Biologi Biologija Биологија
Historia Istorija Историја
Geografi Geografija Географија
Första Prvа Прва
Andra Vtora Bтора
Tredje Treta Трета
Fjärde året Četvrta Четвртa
Extern del Eksteren del Екстерен дел
Intern del Interen del Интерен дел
Gymnasiearbete Proektna zadaca Проектна задаћа

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Gymnasieexamen samt inträdesprov.