Gå till huvudinnehåll

Norge (fr.o.m. 2009)

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Vitnemål for videregående opplæring

Antal år: (10+)3

Kunnskapsløftet i vidaregående skole. Första avgångsår var 2009. Ämnena redovisas med årstimmar.

Studieförberedande utbildningsprogram:
3-årig videregående opplaering med

Videregående trinn 1 (Vg 1) + trinn 2 (Vg 2) + trinn 3 (Vg 3) (bestått/greidd)
-utdanningsprogram for studiespesialisering
-utdanningsprogram for idrettsfag
-utdanningsprogram for musikk, dans og drama

2-årig yrkesfaglig utdanningsprogram + VG3 påbyggning till generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse enligt 23/5 regeln

Den som är 23 år och har 5 års arbetslivserfarenhet och/eller utbildning på heltid samt har nedanstående ämnen/fag med lägst betyget 2 uppfyller kraven för så kallad generell studiekompetanse:

Norska 393 årstimmar
Engelska 140 årstimmar
Matematik 224 årstimmar
Naturfag 140 årstimmar
Samfunnsfag 84 årstimmar
Historie 140 årstimmar

Dokumentation

Vitnemål for videregående opplæring med grunnkurs (GK), VKI och VKII

Behörighet i svenska

Den som inte har norska som modersmål i betyget, måste dokumentera tillräckliga kunskaper i svenska för grundläggande behörighet, t ex genom godkänt resultat på Tisus eller annan behörighetsgivande kurs.

Behörighetsgivande kurser

En del ämnen förekommer med betyg i både standpunktkarakter och eksamenskarakter. Ibland förekommer både skriftlig och muntlig examen varvid två examensbetyg redovisas. Totalt kan ett ämne därför ha tre separata betyg. Inget av dessa betyg får vara lägre än 2.

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 2

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska 3

norsk (393 årstimmar, hovedmål, sidemål och muntlig)

(Eleven kan vara befriad i sidemål men har ändå 14 vt.)

engelska - engelsk Vg1 (140 årstimmar) (ger grundläggande behörighet i engelska) 
  6 engelsk Vg1 + Vg2 (140+140 årstimmar)
matematik 2a matematikk teoretisk eller praktisk Vg1 + Vg2 (224 årstimmar) 
  3b 140 timmar teoretisk eller praktisk matematikk + matematikk R1 (140 årstimmar) eller matematikk S1 + S2 (140 + 140 årstimmar) 
  4 Ingen matematik från Kunnskapsløftet på denna nivå. 
  5 140 timmar teoretisk eller praktisk matematikk + matematikk R1+R2 (140 + 140 årstimmar) 
fysik 1a fysik 1 (140 årstimmar) 
  2 fysik 1 + fysik 2 (140 + 140 årstimmar) 
kemi 2 kemi 1 (140 årstimmar) 
biologi 2 biologi 1 (140 årstimmar) 
naturkunskap 1b naturfag (140 årstimmar) 
  2 naturfag (140 årstimmar) + fysik 1 eller kemi 1 eller biologi 1 (140 årstimmar) 
samhällskunskap 1b samfunnsfag (84 årstimmar) + historia (140 årstimmar) 
  2 samfunnsfag (84 årstimmar) + historie 169/140 årstimmar) + antingen sosialkunnskap, samfunnsgeografi, sociologi & sosialantropologi eller politikk & menneskerettigheter (140 årstimmar) 
historia 1b historie (169/140 årstimmar) 
  2a historie (169 årstimmar) + historie & filosofi (140 årstimmar) 
språk 3 fremmedspråk nivå I eller II (225 årstimmar) eller (225 + 140 årstimmar) gäller elever som inte har haft främmande språk på grundskolan 
  4 fremmedspråk nivå I + främmande språk programfag (225 + 140 årstimmar) fremmedspråk nivå III 
idrott och hälsa 1 om kroppsøving eller motsvarande ämne finns i slutbetyget.
  2 vitnemål från utbildningsprogrammet Idrettsfag eller se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-6

Nmax 6

Nmin 2

Beräkning av betygsmedelvärde

Räkna medelvärde på samtliga ämnen på avgångsbetyget inklusive examensämnena. Utbildningar med GK+VKI+VKII behandlas som sammanhållna utbildningar, varför samtliga betyg på de olika betygsdokumenten räknas med.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Vitnemål for videregående opplæring