Gå till huvudinnehåll

Norge (t.o.m. 2008)

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 1997 (Reform 94): Vitnemål for vidaregående opplæring

Antal år: (10+)3

Examen före 1997: Vitnemål fra den videregående skolen

Antal år: (10+)3

Examen före 1978: Examen artium

Inriktningar- Reform 94

3-årig videregående skole med grunnkurs,
VKI og VKII (fullført og bestått/greidd):

 • studieretning for allm, økonomiske og adm fag (AA)
 • studieretning for musikk, dans og drama (MDD)
 • studieretning for idrettsfag (ID)
 • studieretning for naturbruk med VKII naturforvaltning (NA)
 • studieretning for formgivingsfag med VKI og VKII tegning/form/farge (FO)
 • grunnkurs og VKI fra yrkesfaglige studieretninger VKII, allmenfaglig påbygging

Inriktningar före 1997

3-årig videregående skole med grunnkurs, VKI og VKII (fullført og bestått/greidd) från följande studieretninger:

 • studieretning for allmenne fag (AF)
 • studieretning for handels-og kontorfag (HK)

Yrkesutbildning

Examen: Grunnkurs (GK) och Videregående kurs I (VKI) samt Videregående kurs II (VKII)

Examen: Grunnkurs (GK) och Videregående kurs I (VKI) tillsammans med fagbrev och studiekompetansefagene (se under Generell studiekompetanse enligt 23/5 regeln)

Generell studiekompetanse enligt 23/5 regeln

Den som är 23 år och har 5 års arbetslivserfarenhet och/eller utbildning på heltid samt har nedanstående ämnen/fag med lägst betyget 2 uppfyller kraven för så kallad generell studiekompetanse: 

 • Norska (14 vt)
 • Engelska (5 vt)
 • Matematik (5 vt)
 • Naturfag (5 vt)
 • Samfunnsfag (6 vt) som omfattar nyere historie (4 vt) og samfunnslære (2 vt)

Dokumentation

Vitnemål for vidaregående opplæring inklusive Grunnkurs (GK) och Videregående kurs I (VKI) samt Videregående kurs II (VKII)

Kompetansebevis är ett dokument över Videregående utbildning som ges till elever som inte uppfyller kraven för att kunna få ut ett Vitnemål. Kompetansebeviset visar vilka ämnen som eleven har avslutat.

Fagkarakterbevis är ett utdrag över studiekompetensämnena.

Behörighet i svenska

Den som inte har norska som modersmål i betyget, måste dokumentera tillräckliga kunskaper i svenska för grundläggande behörighet, t.ex. genom godkänt resultat på Tisus eller annan behörighetsgivande kurs.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 2

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska 3

norska 3 åk (14 vt hovedmål, sidemål och muntlig)

Eleven kan vara befriad i sidemål men har ändå 14 vt

engelska - (4+3 el 5 vt) engelsk grunnkurs (5 vt) eller 4+3 vt studieretning AF före 1992 (ger grundläggande behörighet i engelska) 
  6 Engelsk grunnkurs + engelska 1 (5+5 vt eller 5+3 vt)
 matematik 2a

5 vt

  3b 5+5 vt 
  4 5+5+3 vt; 4 vekttall
  5 5+5+5 vt; 5 vekttall eller 15 studiepoäng 
fysik 1a 1NA+2FY (5+5 vt) 10 studiepoäng 
  2 1NA+2FY+3FY (5+5+5 VT); 5 vekttall eller 15 studiepoäng 
kemi 2 1NA+2KJ (5+3 vt); 2 vekttall 
biologi 2 1NA+2BI el 3BI (5+3 el 5+5 vt); 5 vekttall 
naturkunskap 1b 1NA (5 vt) 
  2 1NA+2FY eller 2KJ eller 2BI (5+3 el 5+5 vt) 
samhällskunskap 1b samfunnsfag I+II eller III eller samfunnslaere+nyere historie (2+4 vt) 
  2 samfunnslaere+nyere historie+2SK (2+4+5 vt) 
historia 1b eldre historie og nyere historie (3+4 vt) 
  2a samfunnsfag I+II+III eller samfunnslaere+eldre historie og nyere historie (2+3+4 vt) 
språk 3 B-språk (8 vt) eller C-språk (10 vt) 
  4 B-språk (13 vt) 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget. Ämnet heter kroppsøving 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Studieretning for handel-og kontorfag (HK) före 1997

Grundkurs (GK), Videregående kurs I (VKI) samt Videregående kurs II (VKII) ger grundläggande behörighet.
Betyg från alla 3 åren skall finnas och varje år skall vara bestått.

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska - Norska 3 åk (11 vt) (endast grundläggande inte Sv B/Sv 3) 
engelska - (3+3+3 vt) eller (3+5+3 vt) (ger grundläggande behörighet i engelska)
  6 Engelska från kontor og administrasjonslinja (3+5+3 vt)
 matematik 2a Matematik 1 + regnskapslaere Gk (3+4 vt)
  3b Matematik 1 + regnskapslaere Gk (3+4 vt) + matematik och statistik VKI 
samhällskunskap 1b linjen ger behörighet 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget. Ämnet heter kroppsøving. 

Landets betygssystem

Betygsskala 0-6

Nmax 6

Nmin 2

Beräkning av betygsmedelvärde

Räkna medelvärde på samtliga ämnen på avgångsbetyget inklusive examensämnena. Utbildningar med GK+VKI+VKII behandlas som sammanhållna utbildningar, varför samtliga betyg på de olika betygsdokumenten räknas med.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Vitnemål for vidaregående opplæring