Gå till huvudinnehåll

Nya Zeeland

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: The National Certificate of Educational Achievement (NCEA) 

Antal år: (6+3+)3-4

Grundläggande behörighet: NCEA Examen Level 2 eller Level 3; minst 42 credits på Level 3 varav minst 14 credits i två olika ämnen och ytterligare 14 credits i 1-2 ämnen (minst 14 credits i matematik på Level 1 och minst 8 credits på level 2 i engelska eller maori (4 i reading och 4 i writing))

Information: NCEA började gälla 2002 och har successivt införts fram till 2007. Examen kan tas ut på Level 2 eller Level 3 där Level 3 är den högre nivån. Utbildningssystemet är uppbyggt på kurser inom National Qualifications Framework. Den lägre utbildningen School Certificate/NCEA Level 1 ges efter 11 års studier vid ca 15 års ålder och ger inte grundläggande behörighet.

Examen: Sixth Form Certificate (eller Univ Entrance Exam i 4-6 ämnen)

Antal år: (6+3+)3

Examen: Higher School Certificate (eller Univ Bursaries Exam i 4-5 ämnen)

Antal år: (6+3+)4

Dokumentation

The National Certificate of Educational Achievement (NCEA) Exam Level 2 or Level 3 or Sixth Form Certificate or Univ Entrance Exam in 4-6 subjects

Higher School Certificate or Univ Bursaries Exam in 4-5 subjects

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

NCEA betyg A

Sixth Form betyg 6

Bursaries exam betyg 50

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 ämnet i examen i Form VI eller VIII eller ett minimum av 8 credits på Level 2 (4 i reading samt 4 i writing) 
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a matematik i Form VI 
  3b matematik i Bursaries exam 
  5 matematik m Calculus eller Infinite Math i Bursaires exam
fysik 1a om ämnet förekommer under minst 2 gymnasie­år 
  2 fysik i Bursaries exam 
kemi 2 kemi i Bursaries exam 
biologi 2 biologi Bursaries exam 
naturkunskap 2 2 av ämnena kemi, fysik och biologi i Bursaries exam eller Higher School Cert 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne/n i Form VI eller VIII eller i Bursaries exam 
historia 2a historia i Form VI 
språk 3 språket i Bursaries exam 
  4 språket i Bursaries exam, 6 års studier 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala NCEA

Nmax 4

Nmin 2

Omvandlingstabell NCEA

Betyg Omdöme Omvandlingsvärde
E Achieved with Excellence 4
M Achieved with Merit 3
A Achieved 2
N Not Achieved räknas inte med i betygs-
medelvärde

Betygsskala Sixth Form Certificate

Nmax 10

Nmin 6

Betyg/Grade Omdöme Omvandlingsvärde
1-2 excellent level of achievement 10
3 high level of achievement 9
4 very satisfactory level of achievement 8
5 satisfactory level of achievement 7
adequate level of achievement 6
(7) adequate level of achievement -
(8-9) low level of achievement -

Betygsskala Bursaries examination

Nmax 50

Nmin 100

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

På NCEA använd betygen på de 3 årskurs-/level-betygen under delen Qualification and Achievement Summary på diplomet (Record of Achievement) och räkna ut ett medelvärde.

På Sixth From Certificate: räkna medelpoängen i alla ämnen.

På Bursaries examination: använd totalpoängen.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Bursaries exam