Gå till huvudinnehåll

Österrike

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Reifeprüfung/Reifeprüfungszeugnis/Matura

Antal år: (4+4+)4

Inriktningar fr.o.m. år 2004 med avgångsår ca. 2007. (BGBI. Nr. II, 283/ 2003)
Gymnasium (Allmän inriktning)
Realgymnasium (Naturvetenskaplig)
Wirtschaftskundliches Realgymnasium (Ekonomisk)
Oberstufenrealgymnasium (Matematisk/Naturvetenskaplig eller Konstnärlig)

Oberstufenrealgymnasium finns i olika inriktningar. Vanligast är matematisk och naturvetenskaplig samt konstnärlig (musik eller bild och gestaltning). Bedömningen varierar med inriktningen.

Utbildning före 2004
Gymnasieskola/Realgymnasium
Inriktningar på gymnasium
Humanistisch, Neusprachlich och Realistisch

Inriktningar på Realgymnasium
Naturwissenschaftlich, Matematisch och Wirtschaftskundlich

Yrkesutbildning

Examen: Diplom- und Reifeprüfungszeugnis / Diplomprüfungszeugnis

Antal år: (4+4+)4-5

Högre fackskola/ Höhere Lehranstalt für... . Utbildningen finns med flera inriktningar och har tillträde till universitetsutbildningar inom den lästa sektorn. Utbildningar kan i flera fall ge samma behörighet som gymnasieutbildning i vissa ämnen beroende på inriktningen.

Dokumentation

Reifeprüfung / Reifeprüfungszeugnis - Både studentexamensbetyg och avgångsbetyg från gymnasiet ska bifogas!
Diplomprüfungszeugnis + Jahrezeugnis

För bedömningen ska sista årskursbetyget (Jahrezeugnis) krävas in. Studieplaner skickas i många fall in av sökande, men kan även nås på http://www.abc.berufsbildendeschulen.at/de/dlcollection.asp, här kan även ämnesbeskrivningar hittas.

Examen med både Diplom- und Reifeprüfungszeugnis väger tyngre i bedömningen av allmänna ämnen än Diplomprüfungzeugnis samma gäller med 5 årig kontra 4 årig.

För hjälp med bedömning av utbildningen kontakta UHR.

Behörighetsgivande kurser fr.o.m c:a 2007

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 4

Ämne GY11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 alla linjer Reifeprüfung/Reifeprüfungszeugnis/Matura
matematik 3b Gymnasium, Wirtschaft och Oberstufen (Konst)
  4 Realgymnasium och Oberstufen (Ma/NA)
  5 Realgymnasium **** och Oberstufen (Ma/NA) ****
fysik 1a Gymnasium, Wirtschaft och Oberstufen (Konst)
  2 Realgymnasium och Oberstufen (Ma/NA)
kemi 2 Realgymnasium och Oberstufen (Ma/NA)
biologi 2 Realgymnasium, Gymnasium och Oberstufen (Ma/NA)
naturkunskap 2 alla linjer
historia 2a

alla linjer

språk 3 alla linjer
  4 alla linjer
  7 alla linjer
samhällskunskap 1b alla linjer
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyg
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

* språk som lästs 3-4 år på gymnasiet

** tyska och/eller språk som lästs minst 6 år varav 4 år på gymnasiet

*** modersmål eller undervisningsspråk

****om ämnet "Darstellender Geometrie" finns examen eller avgångsbetyget

Behörighetsgivande kurser före c:a 2007

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 4

Ämne GY11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 alla linjer från gymnasium och Realgymnasium
matematik 2a Gymnasium - Hum/Neusprach
  3b Realgymnasium - Wirtschaft
  5 Gymnasium – Realistisch och Realgymnasium – Naturwissen och Mathemat
fysik 1a Realgymnasium - Wirtschaft
  2 Realgymnasium - Naturwissen och Mathemat
kemi 2 Realgymnasium - Naturwissen, Mathemat och Wirtschaft
biologi  2 Gymnasium - Hum/Neusprach och Realistisch och Realgymnasium – Naturwissen och Mathemat
naturkunskap 2 alla linjer från gymnasium och Realgymnasium
historia 2a alla linjer från gymnasium och Realgymnasium
språk 3 alla linjer från gymnasium och Realgymnasium
  4 alla linjer från gymnasium och Realgymnasium
  7 alla linjer från gymnasium och Realgymnasium
samhällskunskap 1b alla linjer från gymnasium och Realgymnasium
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyg
  Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

* språk som lästs 3-4 år på gymnasiet

** tyska och/eller språk som lästs minst 6 år varav 4 år på gymnasiet

*** modersmål eller undervisningsspråk

Behörighetsgivande kurser Högre yrkesgymnasium

Diplom- und Reifeprüfungszeugnis (Höhere Lehranstalt)****

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 4

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6  min. 12 tim
matematik 2a  min. 8 tim
  3b  min. 12 tim
  4  min. 14 tim
  5  X*****
fysik 1a  min. 6 tim
  2  min. 9 tim
kemi 2  min. 7 tim
biologi  2  min. 7 tim
naturkunskap  2  om två av ämnena kemi, fysik och biologi finns
historia 1b  min. 6 tim
språk* 3  min. 12 tim
språk**  4  min. 12 tim 
språk***  7  tyska 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne
idrott och hälsa 1  om ämne finns i examen
  Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

* språk som lästs 3-4 år på gymnasiet

** tyska och/eller språk som lästs minst 6 år varav 4 år på gymnasiet

*** modersmål eller undervisningsspråk

****återhållsamhet med bedömningen i olika ämnen om kursen har namn som t.ex. Fackengelska

***** min. 14 timmar samt ämnet "Darstellende Geometrie"

Landets betygssystem

Betygsskala 1-5 (1 högst)

Nmax 1

Nmin 4

Sehr gut 1
Gut 2
Befriedigend 3
Genügend 4
Nicht genügend 5

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Gymnasieskola: Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen i avgångsbetyg och examen.

Yrkesutbildning: Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren samt examensämnen.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen sista året inklusive examensämnen.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Reifezeugnis/Matura ger behörighet. Särskilda förkunskapskrav finns för studier i vissa ämnen. Samtliga behöriga antas till sökt utbildning.