Gå till huvudinnehåll

Österrike

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Reifeprüfungszeugnis

Antal år: (4+4+)4

Inriktningar fr.o.m. år 2004 med avgångsår ca 2007 (BGBI. Nr. II, 283/ 2003)

Gymnasium (Allmän inriktning)
Realgymnasium (Naturvetenskaplig)
Wirtschaftskundliches Realgymnasium (Ekonomisk)
Oberstufenrealgymnasium (Matematisk/Naturvetenskaplig eller Konstnärlig)

Inriktningar före 2004

Inriktningar på gymnasium
Humanistisch, Neusprachlich och Realistisch

Inriktningar på Realgymnasium
Naturwissenschaftlich, Matematisch och Wirtschaftskundlich

Yrkesutbildning

Examen: Reife- und Diplomprüfungszeugnis 

Antal år: (4+4+)5

Högre fackskola / Höhere Lehranstalt für... . Utbildningen finns med flera inriktningar och har tillträde till universitetsutbildningar inom den lästa sektorn. Utbildningar kan i flera fall ge samma behörighet som gymnasieutbildning i vissa ämnen beroende på inriktningen.

Dokumentation

Reifeprüfung / Reifeprüfungszeugnis - Både studentexamensbetyg och avgångsbetyg från gymnasiet ska bifogas,

Reife- und Diplomprüfungszeugnis + Jahrezeugnis

För bedömningen ska de tre sista årskursbetygen (Jahrezeugnis) krävas in. Studieplaner skickas i många fall in av sökande, finns även på Berufsbildende Schulen.

Behörighetsgivande kurser fr.o.m. ca 2007

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 4

Ämne GY11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 alla linjer Reifeprüfungszeugnis
matematik 3b Gymnasium, Wirtschaft eller Oberstufen (Konst)
  4 Realgymnasium eller Oberstufen (Matematisk eller Naturvetenskaplig)
  5 Realgymnasium eller Oberstufen (Matematisk eller Naturvetenskaplig) med Darstellender Geometrie
fysik 1a Gymnasium, Wirtschaft eller Oberstufen (Konst)
  2 Realgymnasium elller Oberstufen (Matematisk eller Naturvetenskaplig)
kemi 2 Realgymnasium eller Oberstufen (Matematisk eller Naturvetenskaplig)
biologi 2 Realgymnasium, Gymnasium eller Oberstufen (Matematisk eller Naturvetenskaplig)
naturkunskap 2 alla linjer
historia 2a

alla linjer

språk 3 alla linjer 3-4 år på gymnasiet
  4 alla linjer minst 6 år varav 4 år på gymnasiet
  7 alla linjer undervisningsspråk
samhällskunskap 1b alla linjer
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyg
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser före ca 2007

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 4

Ämne GY11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 alla linjer från Gymnasium eller Realgymnasium
matematik 2a Gymnasium (Humanistisch eller Neusprachlich)
  3b Realgymnasium (Wirtschaftskundlich)
  5 Gymnasium (Realistisch) eller Realgymnasium (Naturwissenschaftlich eller Mathematisch)
fysik 1a Realgymnasium (Wirtschaftskundlich)
  2 Realgymnasium (Naturwissenschaftlich eller Mathematisch)
kemi 2 Realgymnasium (Naturwissenschaftlich, Mathematisch eller Wirtschaftskundlich)
biologi  2 Gymnasium (Humanistisch, Neusprachlich eller Realistisch) eller Realgymnasium (Naturwissenschaftlich eller Mathematisch)
naturkunskap 2 alla linjer 
historia 2a alla linjer 
språk 3 alla linjer 3-4 år på gymnasiet
  4 alla linjer minst 6 år varav 4 år på gymnasiet
  7 alla linjer undervisningsspråk
samhällskunskap 1b alla linjer 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyg
  Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser Högre yrkesgymnasium

Reife- und Diplomprüfungszeugnis 

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 4

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6  minst 12 tim
matematik 2a  minst 8 tim
  3b  minst 12 tim
  4  minst 14 tim
  5  minst 14 timmar samt ämnet Darstellende Geometrie
fysik 1a  minst 6 tim
  2  minst 9 tim
kemi 2  minst 7 tim
biologi  2  minst 7 tim
naturkunskap  2  om två av ämnena kemi, fysik eller biologi 
historia 1b  minst 6 tim
språk 3  3-4 år på gymnasiet (minst 12 tim)
språk  4 minst 6 år varav 4 år på gymnasiet (minst 12 tim)
språk 7  tyska 
samhällskunskap 1b  samhällskunskapsliknande ämne
idrott och hälsa 1  om ämne finns i årskursbetyget
  Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-5 (1 högst)

Nmax 1

Nmin 4

Betygomdöme Omräkningsvärde
Sehr gut 1
Gut 2
Befriedigend 3
Genügend 4
Nicht genügend 5

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Gymnasieskola: Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen i avgångsbetyg och examen.

Yrkesutbildning: Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren samt examensämnen.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen sista året inklusive examensämnen.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Reifeprüfungszeugnis ger behörighet. Särskilda förkunskapskrav finns för studier i vissa ämnen. Samtliga behöriga antas till sökt utbildning.