Gå till huvudinnehåll

Pakistan

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Intermediate/Higher Secondary School Certificate ISSC/HSSC

Antal år: (10+)2

Secondary School Certificate (SSC), 10 års skolutbildning, ger inte grundläggande behörighet.

Yrkesutbildning

Examen: Diploma in Commerce

Antal år: (10+)2

Examen: Diploma in Nursing

Antal år: (10+)3

Examen: Diploma of Associate Engineer

Antal år: (10+)3

Dokumentation

Intermediate/Higher Secondary School Certificate ISSC/HSSC och eventuell separat ämnesbetyg (t.ex. Marks Sheet, Statement of Marks eller liknande)

I Pakistan utför Inter Board Committee of Chairmen (IBCC) verifiering av gymnasiebetygen och Higher Education Commission (HEC) utför verifiering av universitetsmeriter.

Behörighetsgivande kurser fr.o.m. 2010

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 363 (33%)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 2a ämnet i examen från årskurs 10 (SSC)
  4 ämnet i examen från årskurs 12 (HSSC)
fysik 2 ämnet i examen från årskurs 12 (HSSC)
kemi 2 ämnet i examen från årskurs 12 (HSSC)
biologi 2 ämnet i examen från årskurs 12 (HSSC)
naturkunskap 2 minst 2 av ämnena fysik, kemi och/eller biologi i från årskurs 12 (HSSC)
samhällskunskap 1b ämnet Civics eller minst två samhällskunskapsliknande ämnen i examen från årskurs 12 (HSSC)
historia 1b ämnet i examen från årskurs 12 (HSSC)
språk 7 Urdu i examen från årskurs 12 (HSSC)
idrott och hälsa 1 ämnet i examen från årskurs 12 (HSSC)
  2 se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser t.o.m. 2009

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 33%

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b  om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10
  2a  ISSC/HSSC
  4  HSSC Islamabad fr.o.m. 2008
fysik 1a  om ämnet finns i ISSC/HSSC
  2  HSSC Islamabad fr.o.m. 2008
kemi 1  HSSC Islamabad fr.o.m. 2008
biologi 2  HSSC Islamabad fr.o.m. 2008
naturkunskap 2  om 2 av ämnena fysik, kemi eller biologi finns i ISSC/HSSC
samhällskunskap 1b  om samhällskunskapsliknande ämne/n finns i examen i ISSC/HSSC
historia 1b  om ämnet finns i ISSC/HSSC
språk 7  urdu eller punjabi
idrott och hälsa 1  om motsvarande ämne finns i ISSC/HSSC
  2  se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-1100

Nmax 1100

Nmin 363

Andra skalor kan förekomma, information finns på betygshandlingen.

Beräkning av betygsmedelvärde

Använd totalpoängen som finns på diplom/ämnesbetyget.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

HSSC eller ISSC