Gå till huvudinnehåll

Polen - yrkesgymnasium

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Swiadectwo Dojrzalosci

Antal år: 9+3

I examensordningen från 2005 är kravet för examen lägst 30 % i både muntlig och skriftlig del i obligatoriska ämnen. På examensdokumentet står det angivet om examen ger behörighet för högskolestudier.

Yrkesutbildning

Examen: Swiadectwo Dojrzalosci-Technikum
Examen: Technikum Zawodowego
Examen: Liceum Zawodowego, fr.o.m. 2003 Liceum Profilwanego

Antal år: (8+)4-5

Zawodowe = yrkesinriktade gymnasieskolor som täcker in de flesta yrkesområden, från ekonomi till teknik. För vuxenstuderande med yrkesskoleutbildning i botten finns en 3-årig variant.

Swiadectwo Ukonczenia

Avgångsbetyg från gymnasiet utan examen (Swiadectwo Ukonczenia) ger inte grundläggande behörighet. Universitet och högskolor har möjlighet att hantera Swiadectwo Ukonczenia inom ramen för reell kompetens. Särskild behörighet kan ges enligt tabell nedan, Behörighetsgivande kurser.

Dokumentation

Swiadectwo Dojrzałości;
Swiadectwo Dojrzałości+Swiadectwo
Ukończenia

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 3, 2 eller 30 %

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6  engelska i examen på avancerad nivå (poziom rozszerzony) fr.o.m. 2005
matematik 1b  om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10
  3b  ämnet i slutbetyget
naturkunskap 2  2 av ämnena kemi, fysik, biologi i slutbetyget
samhällskunskap 1b  om samhällskunskapsliknande ämne/n i slutbetyget
historia 1b  ämnet i slutbetyget
språk 3  språk som lästs under samtliga gymnasieår
  4  språk som lästs from grundskolan under samtliga gymnasieår som första främmande språk (från 2005)
  7  undervisningsspråk
idrott och hälsa 1  om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 2-6 (fr.o.m. 1991)

Nmax 6

Nmin 2

Betygsomdöme Betyg
Celujacy 6
Bardzo dobry 5
Dobry 4
Dostateczny 3

Mierny

efter 1999 Dopuszczajacy

2
Niedostateczny underkänt

Betygsskala 3-5 (t.o.m. 1990)

Nmax 5

Nmin 3

Betygsomdöme Betyg
Bardzo dobry 5
Dobry 4
Dostateczny 3
Niedostareczny underkänt

Beräkning av betygsmedelvärde

Räkna ut genomsnitt på samtliga betyg inklusive betygen i slutexamen. Vid beviljad dispens beräknas betygsmedelvärdet på samtliga betyg i avgångsbetyget (Swiadectwo Ukonczenia).

Ny examen från 2005 ska inte räknas in i medelvärdet. Betygsmedelvärde beräknas på samtliga gymnasiekurser i slutbetyget.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde för betyg med skala 2-6.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Swiadectwo dojrzalosci; inträdesprov; bra gymnasiebetyg ger företräde.