Gå till huvudinnehåll

Polen

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 2005: Swiadectwo Dojrzalosci

Antal år: (9+)3

I examensordningen från 2005 är kravet för examen lägst 30 % i både muntlig och skriftlig del. På examensdokumentet står det angivet om examen ger behörighet för högskolestudier i obligatoriska ämnen. Betygssättning av kurserna ges i procent, godkäntgränsen är minst 30 % i ämnet.

Examen: Świadectwo Dojrzałości Liceum Ogólnokształcącego

Antal år: (8+)4

Allmänbildande gymnasium med inriktningar:
matematisk-fysisk profil
biologisk-kemisk profil
humanistisk profil
allmän profil

Swiadectwo Ukonczenia

Avgångsbetyg från gymnasiet utan examen (Swiadectwo Ukonczenia) ger inte grundläggande behörighet. Universitet och högskolor har möjlighet att hantera Swiadectwo Ukonczenia inom ramen för reell kompetens. Särskild behörighet kan ges enligt tabell nedan, Behörighetsgivande kurser.

Dokumentation

Swiadectwo Dojrzałości;
Swiadectwo Dojrzałości+Swiadectwo
Ukończenia

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 3, 2 eller 30 %

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6  engelska i examen på avancerad nivå (poziom rozszerzony) fr.o.m. 2005 eller profilgymnasium med undervisning i 3 ämnen på engelska
matematik 1b  om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10
  2a  humanistisk profil
  3b  biologisk-kemisk profil, allmän profil
  5  matematisk-fysisk profil
fysik 1a  biologisk-kemisk profil, humanistisk profil, allmän profil
  2  matematisk-fysisk profil 
kemi 1  matematisk-fysisk profil, allmän profil
  2  biologisk-kemisk profil
biologi 2  samtliga profiler
naturkunskap 2  samtliga profiler
samhällskunskap 1b  samtliga profiler
historia 1b  samtliga profiler
språk 3  språk som lästs under samtliga gymnasieår som andra främmande språk
  4  språk som lästs from grundskolan under samtliga gymnasieår som första främmande språk
  7  undervisningsspråk
idrott och hälsa 1  om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyg
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 2-6 (fr.o.m. 1991)

Nmax 6

Nmin 2

Betygsomdöme Betyg
Celujacy 6
Bardzo dobry 5
Dobry 4
Dostateczny 3

Mierny

efter 1999 Dopuszczajacy

2
Niedostateczny underkänt

Betygsskala 3-5 (t.o.m. 1990)

Nmax 5

Nmin 3

Betygsomdöme Betyg
Bardzo dobry 5
Dobry 4
Dostateczny 3
Niedostareczny underkänt

Beräkning av betygsmedelvärde

Räkna ut genomsnitt på samtliga betyg inklusive betygen i slutexamen. Vid beviljad dispens beräknas betygsmedelvärdet på samtliga betyg i avgångsbetyget (Swiadectwo Ukonczenia).

Ny examen från 2005 ska inte räknas in i medelvärdet. Betygsmedelvärde beräknas på samtliga gymnasiekurser i slutbetyget.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde för betyg med skala 2-6.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Swiadectwo dojrzalosci; inträdesprov; bra gymnasiebetyg ger företräde.