Gå till huvudinnehåll

Polen

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 2005: Swiadectwo Dojrzalosci

Antal år: (9+)3

I examensordningen från 2005 är kravet för examen lägst 30 % i både muntlig och skriftlig del. På examensdokumentet står det angivet om examen ger behörighet för högskolestudier i obligatoriska ämnen. Betygssättning av kurserna ges i procent, godkäntgränsen är minst 30 % i ämnet.

Examen: Świadectwo Dojrzałości Liceum Ogólnokształcącego

Antal år: (8+)4

Allmänbildande gymnasium med inriktningar före 2005: matematisk-fysisk profil, biologisk-kemisk profil, humanistisk profil, allmän profil

Pågående utbildningsreform

I september 2017 implementerades en ny utbildningsreform i landet. Förändringarna berör grundskola, allmänt gymnasium, tekniskt yrkesgymnasium och yrkesutbildning på gymnasienivå och eftergymnasial nivå. Förändringarna innebär bland annat att den så kallade mellanskolan, Gimnazjum (årskurs 6-9), upphörde år 2018/2019. De första gymnasieeleverna med den pågående reformen går ut år 2023.

Swiadectwo Ukonczenia

Avgångsbetyg från gymnasiet utan examen (Swiadectwo Ukonczenia) ger inte grundläggande behörighet. Universitet och högskolor har möjlighet att hantera Swiadectwo Ukonczenia inom ramen för reell kompetens. Särskild behörighet kan ges enligt tabell nedan, Behörighetsgivande kurser.

Dokumentation

Swiadectwo Dojrzałości;
Swiadectwo Dojrzałości+Swiadectwo Ukończenia

Behörighetsgivande kurser fr.o.m 2005

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 2, examen 30%

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6  engelska i examen på avancerad nivå (poziom rozszerzony) 
matematik 2a  humanistisk (t.o.m. 2010)
  3b  ämnet i skolbetyget 
  3c  avancerad nivå i skolbetyget
  4  avancerad nivå i examen
fysik 1a  ämnet i skolbetyget
  2  avancerad nivå i examen
kemi 2  avancerad nivå i examen
biologi 2  avancerad nivå i examen
naturkunskap 2  om 2 av ämnena fysik, kemi och biologi finns i betyget
samhällskunskap 1b  om samhällskunskapsliknande ämne finns i skolbetyg
historia 1b  om ämnet finns i skolbetyget
språk 3  språk som lästs under samtliga gymnasieår som andra främmande språk
  4  språk som lästs fr.o.m. grundskolan under samtliga gymnasieår som första främmande språk
  7  undervisningsspråk
idrott och hälsa 1  om motsvarande ämne finns i slutbetyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser t.o.m. 2004

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 2 (fr.o.m. 1991), betyg 3 (t.o.m. 1990)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6  om profilgymnasium med undervisning i 3 ämnen på engelska
matematik 2a  humanistisk profil
  3b  biologisk-kemisk eller allmän 
  4  matematisk-fysisk 
fysik 1a  biologisk-kemisk, humanistisk eller allmän
  2  matematisk-fysisk
kemi 1  matematisk-fysisk eller allmän 
  2  biologisk-kemisk 
biologi 2  ämnet i betyget
naturkunskap 2  om 2 av ämnena fysik, kemi och biologi finns i betyget
samhällskunskap 1b  ämnena geografi och historia
historia 1b  historia
språk 3  språk som lästs under samtliga gymnasieår som andra främmande språk
  4  språk som lästs from grundskolan under samtliga gymnasieår som första främmande språk
  7  undervisningsspråk
idrott och hälsa 1  om motsvarande ämne finns i slutbetyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 2-6 (fr.o.m. 1991)

Nmax 6

Nmin 2

Betygsomdöme Betyg
Celujacy 6
Bardzo dobry 5
Dobry 4
Dostateczny 3

Mierny

efter 1999 Dopuszczajacy

2
Niedostateczny underkänt

Betygsskala 3-5 (t.o.m. 1990)

Nmax 5

Nmin 3

Betygsomdöme Betyg
Bardzo dobry 5
Dobry 4
Dostateczny 3
Niedostareczny underkänt

Beräkning av betygsmedelvärde

Räkna ut genomsnitt på samtliga betyg inklusive betygen i slutexamen. Vid beviljad dispens beräknas betygsmedelvärdet på samtliga betyg i avgångsbetyget (Swiadectwo Ukonczenia).

Ny examen från 2005 ska inte räknas in i medelvärdet. Betygsmedelvärde beräknas på samtliga gymnasiekurser i slutbetyget.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde för betyg med skala 2-6.

Ordlista

Polska Svenska
poziom rozszerzony avancerad nivå
poziom podstawowy allmän/grundläggande nivå
język polski polska
język angielski engelska
język niemiecki tyska
język francuski franska
język rosyjski ryska
matematyka matematik
fizyka fysik
chemia kemi
biologia biologi
geografia geografi
ex.: wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo, wiedza o kulturze samhällskunskap
historia historia
wychowanie fizyczne idrott och hälsa

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Swiadectwo dojrzalosci; inträdesprov; bra gymnasiebetyg ger företräde.