Gå till huvudinnehåll

Portugal

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 2007: Diploma Nivel Secondario de Educacao / Certificado Nivel Secondario de Educacao

Antal år: (9+)3

Examen efter 1986: Certificado de Fim de Estudos Secondarios eller Certidão de habilitações

Antal år: (9+)3

Examen efter 1980: Diploma de Curso Complementar (11 ano)

Antal år: (9+)2

Examen fram till cirka 1980: Carta de Curso Complementar Liceal

Antal år: (9+)2

Gymnasieinriktningar

På gymnasieskolan efter 1986 finns olika inriktningar på det reguljära, studieförberedande gymnasieprogrammet (Cursos científico-humanísticos):

Decreto Lei 272/2007:
- Ciências e Tecnologias (Naturvetenskaplig)
- Artes Visuais (Estetisk)
- Ciências Socioeconómicas (Ekonomisk/Samhällsvetenskaplig)
- Línguas e Humanidades (Humanistisk)

Decreto Lei 74/2004:
- Ciências e Tecnologias (Naturvetenskaplig)
- Artes Visuais (Estetisk)
- Ciências Socioeconómicas (Ekonomisk/Samhällsvetenskaplig)
- Línguas e Literaturas (Humanistisk)
- Ciências Sociais e Humanas (Samhällsvetenskaplig)

Decreto Lei 286/89:
- Científico e Natural (Naturvetenskaplig)
- Artes (Estetisk)
- Económico-social (Ekonomisk/Samhällsvetenskaplig)
- Humanidades (Humanistisk)

Observera att införandet av ovan angivna inriktningar kommer med en viss fördröjning i förhållande till åren för lagens instiftande.

Yrkesutbildning

Examen: Diploma/Certificado de qualificação profissional de nivel 3/4

Antal år: (9+)3

Vuxenutbildning

Examen: Ensino Recorrente

Antal år: (9+)3

Dokumentation

Certidão de Habilitações/Certificado de Fim de Estudos Secondários com as notas cursos anos 10,11 e 12

Yrkesutbildning

Ett nationellt kvalifikationsramverk, Quadro Nacional de Qualificações (QNQ), infördes 2010 där utbildningar på nivå 3 och 4 ger GB. Nivån anges alltid på betygsdokumenten. Innan 2010 fanns en skala för yrkesutbildningar där nivå 3 gav grundläggande behörighet.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning, Ensino Recorrente, följer egna kursplaner och inriktningar men ger samma betygsdokument som den reguljära gymnasieutbildningen.

Äldre gymnasieskola under 1980-talet

Mellan omkring 1980-1989 förlängs gymnasieutbildning till 12 år. Eleven hade då möjlighet att lägga på ett år till.

Ett universitetsförberedande år (Ano Propedeutico) fanns under tiden ca 1977-1980. Detta var en möjlighet att vara mer förberedd för universitetsstudier. Det universitetsförberedande året kunde läsas efter avslutad gymnasieutbildning.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 3 eller betyg 10

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b matematik från estetisk inriktning eller yrkesinriktat gymnasium 
  2a matematik från humanistisk inriktning eller från 11-årigt gymnasium 
  3b matematik från ekonomisk/samhällsvetenskaplig inriktning 
  5 matematik från naturvetenskaplig inriktning 
fysik 2 fysik från naturvetenskaplig inriktning 
kemi 2 kemi från naturvetenskaplig inriktning 
biologi 2 biologi från naturvetenskaplig inriktning 
naturkunskap 2 två av ämnena fysik, kemi eller biologi 
samhällskunskap 1b om samhällskunskapsliknande ämne/-n finns i slutbetyget 
historia 1b historia i slutbetyget 
språk 3

språk som finns i slutbetyget

  7 portugisiska 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Yrkesinriktad gymnasieskola finns med en mängd inriktningar. Behörighet ges beroende på inriktning. 

Landets betygssystem

Betygsskala 0-20

Nmax 20

Nmin 10

Betygsskala 0-5

Nmax 5

Nmin 3

Beräkning av betygsmedelvärde

Medelbetyg på sista årets resultat

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde för betyg med skala 10-20.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Slutbetyg samt inträdesprov.