Gå till huvudinnehåll

Rumänien

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Diploma de Bacalaureat/Maturitate

Antal år: (8+2+)2

Dokumentation

Diploma de Bacalaureat + Foaie Matricola (pentru clasele 9-12/13)

Fr.o.m. läsåret 1994/95 är gymnasieskolan (med teoretisk inriktning) indelad i en humanistisk och en naturvetenskaplig (matematisk-fysisk) gren.

Fr.o.m. läsåret 2003 bygger gymnasieskolan på gemensamma kärnämnen och ett antal valbara timmar med följande inriktningar:

Teoretiskt gymnasium: språkvetenskap, samhällsvetenskap, matematik/datavetenskap, naturvetenskap

Teknologiskt gymnasium: teknisk profil, naturresurser och miljöskydd, service

De som går ut 2010 och senare har ett nytt examensdokument med annat utseende än tidigare. IT kunskaper poängsätts och ingår alltid. Första främmande språk redovisas enligt A1-B2 skala. Undervisningsspråk samt minst två andra ämnen ingår alltid.

Behörighetsgivande kurser (efter 1995)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 5

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6  Fr.o.m. 2010: engelska i examen med nivå B2 i samtliga 5 delprov
 Fr.o.m. 2000: engelska i examen från engelskspråkig profil (Bilingv Engeleza)
matematik 1b  Humanistisk/ språkvetenskap
  2a  naturresurser/miljöskydd
  3b  samhällsvet, naturvet, teknisk, service
  4  naturvet om tillval
  5  matematik/datavetenskap
fysik 2  matematik/datavetenskap, naturvetenskap
kemi 2  matematik/datavetenskap, naturvetenskap
biologi 2  matematik/datavetenskap, naturvetenskap
naturkunskap 2  samtliga linjer om 2 av ämnena kemi, fysik, biologi i examen eller under 2 av de 3 sista åren
samhällskunskap 1b  om samhällskunskapsliknande ämne/n lästs 2 av de 3 sista åren
historia 1b  samtliga linjer
  2a  humanistisk, naturvetenskaplig
språk 3  ämnet 4 år på gymnasiet
  7  modersmål/undervisningsspråk
idrott och hälsa 1  om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget
  2  se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser (före 1995)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 5

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 5 ämnet i examen eller 4 år på gymnasiet
fysik 2 ämnet i examen eller 4 år på gymnasiet
kemi 2 ämnet i examen eller 4 år på gymnasiet
biologi 2 ämnet i examen eller 4 år på gymnasiet
naturkunskap 2 2 av ämnena kemi, fysik, biologi i examen eller under 2 av de 3 sista åren
samhällskunskap 1b om samhällskunskapsliknande ämne/n lästs 2 av de 3 sista åren
historia 1b ämnet lasts 2 av de 3 sista åren på gymnasiet
  2a om ämnet lästs 4 år på gymnasiet
språk 3 ämnet 4 år på gymnasiet
  7 modersmål/undervisningsspråk
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget
  2 se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-10

Nmax 10

Nmin 5

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde genom att summera de färdiguträknade värdena för de tre sista årskurserna och det uträknade värdet för examen. Dela summan med fyra.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Det på betygsdokumentet uträknade medelbetyget för sista året samt medelbetyget för examensämnena, Bacalaureat, läggs ihop och delas med två. 

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

För tillträde krävs Diploma de Bacalaureat och inträdesprov, Concurs de admitere.