Gå till huvudinnehåll

Rwanda

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 2011: Rwanda Advanced General Certificate of Secondary Education

Antal år: (6+3)3

Inriktningar

Sciences, Humanities, Languages

Examen 1997-2009: Certificat du Cycle Superieur de l'Enseignement Secondaire/Advanced General Certificate of Secondary Education

Antal år: (6+)6

Examen 1986-1993: Diplôme de Fin d'Etudes Secondaires
Antal år: (6+3)3

Examen före 1985: Diplôme d'Humanités Générales
Antal år: (6+3)3

Yrkesutbildning

Examen fr.o.m. 2011: National Advanced Certificate of Technical Secondary Education A2

Examen:Professional Certificate of Secondary Education level A2

Antal år: (6+)6

Examen: Diplôme d'Etudes Secondaires Professionelles A2

Examen fr.o.m: Diplôme d'Humanités Techniques
Antal år: (6+3)3

Examen fr.o.m: Diplôme d'Humanités Professionnelles
Antal år: (6+3)3

Examen: Diplôme d'Humanités Pedagogiques

Antal år: (6+3)3

Övergång till engelskspråkig utbildning

Från 2009 har utbildningen i Rwanda engelska som undervisningsspråk. Tidigare var franska undervisningsspråk.

Dokumentation

Rwanda Advanced General Certificate of Secondary Education med minst 2 Principal pass, utfärdad av Rwanda Education Board (REB).

National Advanced Certificate of Technical Secondary Education A2 utfärdad av Workforce Development Authority (WDA)

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg E (Rwanda Advanced General Certificate of Secondary Education)

Betyg D (ca 1994-2011)

Betyg 50 (t.o.m. 1994)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10
  2a ämnet i slutbetyget/examen
naturkunskap 2 2 av ämnena fysik, kemi och biologi 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämnen
historia 1b ämnet i slutbetyget/examen 
språk 3

kinyarwanda i examen eller årskursbetyg

franska (ej undervisningsspråk) i examen eller årskursbetyg
  7 franska som undervisningsspråk
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyget/examen 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Advanced General Certificate of Secondary Education (fr.o.m. 2011, kan förekomma tidigare)
Betygsskala A-E

Nmax 6

Nmin 2

Bokstavsbetyg Omvandlingsvärde
A
B 5
C
D 3
E 2
S subsidiary
F 0

 

Betygsskala fr.o.m. ca 1994-2011

Nmax 11

Nmin 1

Bokstavsbetyg Siffervärde Mention
A 11 Grande distiction/Excellent
A- 10
B+ 9 Distinction/Very Good
B 8
B- 7
C+ 6 Satisfaction/Good
C 5
C- 4
D+ 3
D 2 Passable/Pass
D- 1
E 0 Failure

 

Betygsskala t.o.m. 1994

Nmax 100

Nmin 50

Mention Intervall i %
Plus grande satisfaction  90% och över
Grande distinction  80-89%
Distinction  70-79%
Satisfaction  50-69%

Beräkning av betygsmedelvärde

Advanced General Certificate of Secondary Education (fr.o.m. 2011)

Räkna medelvärde på alla examensämnen utom General Paper med hjälp av omvandlingstabellen. General Paper ges endast betyg S.

Betyg fr.o.m. ca 1994-2011 (betygsskala 1-11)

Använd medelvärdet som anges på betyget.

Betyg t.o.m. 1994

Använd procentvärdet som anges på diplomet

Inträdeskrav till högre utbildning i landet