Gå till huvudinnehåll

Ryska federationen

Behörighetsgivande utbildning

För bedömning av betyg från självständiga republiker som tidigare ingick i forna Sovjetunionen se separata landblad för Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina och Uzbekistan.

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. ca 2014: "Аттестат о среднем общем образовании" / "Attestat o srednem obsjtjem obrazovanii"

Examen ca 1994 – 2013: "Аттестат о среднем (полном) общем образовании" / "Attestat o srednem (polnom) obsjtjem obrazovanii"

Examen Sovjettiden och fram till ca 1993: "Аттестат о среднем образовании" / "Attestat o srednem obrazovanii"

Antal år: (8-9+)2

Yrkesutbildning

Examen: Диплом Diplom (med separat betygsbilaga) (Yrkesinriktad gymnasie-/mellanskola)

Antal år: (åk8/9+)3 alternativt (åk 10/11+)1-2

Examen: Диплом Diplom (med separat betygsbilaga) (Yrkesinriktat fackgymnasium (Technicum/Uchilishe))

Antal år: (åk 8/9+)2-4 eller (åk 10/11+)1-2

Profilundervisning

Efter beslut av det ryska Utbildningsministeriet 2003 har ett nytt system för profilundervisning i de sista två högskoleförberedande klasserna (10 och 11) i ryska skolor implementerats i hela landet fr.o.m. läsåret 2006/07. Elever som gått ut fr.o.m. vårterminen 2008 bör alltså ha studerat enligt detta system, om de valt profilundervisning. Systemet bygger på valbara moduler av ämnen som läses på högre nivå och med större intensitet än i standardundervisningen. Det finns en särskild kursplan för varje ämne på profilnivå, och det finns också en federalt utfärdad rekommendation om antalet veckotimmar för profil- respektive standardnivå

Specialskolor

Specialskolor finns med utökade kurser i matematik/fysik, främmande språk samt med konstnärlig inriktning (dans, konst och musik). Specialskolorna i matematik/fysik är ofta anslutna till ett universitet, till vilket rekrytering sker genom specialtävlingar, s.k. olympiader. Efter avslutad skolgång antas dessa elever till det anslutna universitetet eller erbjuds plats, utan inträdesexamen, vid andra universitet.

EGE, examen 2009

2009 infördes i hela Ryska federationen ett obligatoriskt och centraliserat studentexamensprov för gymnasieelever, EGE (Единый государственный экзамен/Jedinyj gosudarstvennyj ekzamen = "enhetlig statsexamen") i skalan 1-100. (Resultatet förs även in i Attestatet i ordinarie betygsskala. Eleven får inget Attestat utan avlagd examen)

Från och med 2014 utfärdas EGE endast digitalt. För mer information kontakta Enheten för bedömning av gymnasialutbildning, UHR.

Dokumentation

Fr.o.m. ca 2014: "Аттестат о среднем общем образовании" / "Attestat o srednem obsjtjem obrazovanii" (examensbevis) + "Tабель итоговых оценок успеваемости"/"Tabel' itogovych otsenok uspevajemosti" (betygsbilaga)

Ca 1994 – 2013: "Аттестат о среднем (полном) общем образовании" / "Attestat o srednem (polnom) obsjtjem obrazovanii" (examensbevis) + "Tабель итоговых оценок успеваемости"/"Tabel' itogovych otsenok uspevajemosti" (betygsbilaga)

Sovjettiden och fram till ca 1993: "Аттестат о среднем образовании" / "Attestat o srednem obrazovanii" (examenbevis som inkluderar ämneslista)

"Cвидетельство о ЕГЭ" (bevis från EGE (Единый государственный экзамен/Jedinyj gosudarstvennyj ekzamen = "enhetlig statsexamen") krävs fr.o.m. 2009.

Avgångsbetyg ges även efter åk 8/9 Свидетельство о неполном среднем образовании Svidetelstvo o Srednem Nepolnom (= ofullständig) Obrazovanii eller Аттестат об основном общем образовании / Attestat ob osnovnom obshem obrazovanii, vilka inte ger grundläggande behörighet.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 3

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6  profilnivå i engelska (samtliga skolformer) fr.o.m. 2008
matematik 1b  om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10
  3b  algebra och geometri i slutbetyget eller matematik från Technicum
  4  algebra och geometri i slutbetyget (fr.o.m. 2006)
  5  betyg i ämnet från specialskola
fysik 1a  fysik, kemi och biologi i slutbetyget (fr.o.m. 2006)
  2  betyg i ämnet från specialskola
kemi 1  fysik, kemi och biologi i slutbetyget (fr.o.m. 2006)
biologi 2  ämnet i slutbetyget (fr.o.m. 2006)
naturkunskap 2  2 av ämnena kemi, fysik och biologi
samhällskunskap 1b  ämnet (eller geografi) i slutbetyget
historia 1b  ämnet i slutbetyget
språk 3  andra främmande språk i slutbetyget
  7  ryska och/eller annat modersmål i slutbetyget
idrott och hälsa 1  om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget
  2  se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-5

Nmax 5

Nmin 3

Beräkning av betygsmedelvärde

Räkna ut medelvärdet på alla ämnen i avgångsbetyget från gymnasium Attestat eller Diplom från yrkesinriktad gymnasieskola med allmänna ämnen.

Under perioden ST/HT2014-VT2016 beräknades betygsmedelvärdet både på attestat och resultatet från EGE. Detta gällde för betyg med avgångsår fr.o.m 2009. Från och med HT2016 beräknas betygsmedelvärdet enbart på attestat oavsett avgångsår.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Attestat
Fr.o.m. 2008/2009 även resultat av de nationella examensproven, Cвидетельство о результатax Единoгo Государственнoгo Экзаменa/Svidetelstvo o rezultatakh Edinogo Gosudarstvennogo Ekzamena i skalan 1-100. (Resultatet förs även in i Attestatet i ordinarie betygsskala. Eleven får inget Attestat utan avlagd examen)

Universitetsstudier dokumenteras dels med tentamina (med betyg) och dels med föreläsningar/obligatorisk undervisning/praktiska övningar. Dessa är ej betygsatta. Zachet som står på dokumentet betyder endast "deltagit". Ibland är det översatt med "godkänt".