Gå till huvudinnehåll

Senegal

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Diplôme de Bachelier de l'Enseignement du Second Degré

Antal år: (6+4+)3

Yrkesutbildning

Examen: Diplôme de Bachelier Technicien/Baccalauréat Technique

Antal år: (6+4+)3

Inriktningar

Serier fr.o.m. 1995

Langues et sciences sociales

- L1 Langues et civilisations anciennes

- L2 Sciences sociales et humaines

- LA Option Arabe – Langues et sciences sociales

Sciences économiques et gestion

- G Techniques quantitatives d'économie et de gestion

- G2 Techniques quantitatives de gestion

Sciences et techniques

- S1 Sciences exactes (mathématiques-sciences physiques)

- S2 Sciences expérimentales

- S3 Sciences et techniques

- S4 Sciences et technologie de l'agriculture et de l'environnement

- S5 Sciences et technologie du produit agroalimentarie

- S1A Sciences fondamentales – option Arabe

- S2A Sciences appliquées – option Arabe

- T1 Fabrication mécanique

- T2 Electrotechnique-électronique

Serier före 1995

A Philosophie-lettres

B Économique et social

C Mathématiques et sciences physiques

D Mathématiques et sciences de la nature

E Mathématiques et technique

F1 Fabrication mécanique

F2 Électronique

F3 Mécanique auto

F6 Biochimie

Dokumentation

 Diplôme de Bachelier de l'Enseignement du Second Degré och Releve de Notes

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 10

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 2a ämnet i bac
fysik 1a om ämnet finns i Serie S1, S2, Serie C eller D
naturkunskap 2 om 2 av ämnena fysik, kemi och biologi finns i bac 
samhällskunskap 1b om samhällskunskapsliknande ämne finns i bac
historia 1b om ämnet finns i bac
språk 7 franska
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i bac 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-20

Nmax 20

Nmin 10

Beräkning av betygsmedelvärde

Utgå från mention eller relevé des notes, (totalpoängen inklusive tilläggsämnen, dividerad med koefficienten).

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

 Baccalaureat