Gå till huvudinnehåll

Serbien-Montenegro

Senast ändrad 2016-10-26

Behörighetsgivande utbildning

Utb för grundläggande behörighet

Antal år

Examen/betygsdokument

Gymnasieutbildning nivå IV 

(8+)4 

1. Diploma o polozenom zavrsnom ispitu
1. Diploma
1+4. Diploma o polozenom maturskom ispitu
2. Diplome mbi shkallen e pergatitjes profesionale
1+2. Diploma o stepenu strucne spretie
3. Diploma o stecenom pozivnousmerenom obrazovanju i vaspitanju srednjeg stupnja
4. Svjedocanstvo o stecenom stepenu srtucne spremo
4. Diplome mbi dhenien e provimit te matures
2. Diploma o stepenu strucne spreme
4. Svjedocanstvo    
    1. Serbien    
    2. Serbien/Kosova    
    3. Vojvodina
    4. Montenegro

Alfabete: kyrilliska eller latin.

Dokumentation

Gymnasieutbildning Nivå IV ger grundläggande behörighet. För att en fullständig bedömning ska kunna göras måste sökande skicka in diplom samt betyg från samtliga fyra årskurser. Gymnasieutbildning Nivå III ger inte grundläggande behörighet.Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg: 2  

SVERIGE

 

SERBIEN-MONTENEGRO

Ämne

Gy11/Vux12  

Ämne/nivå/omfattning

matematik

1b

ämnet lästs 1 av de 3 sista åren 

 

2a

ämnet lästs 2 av de 3 sista åren 

 

3b

ämnet lästs alla 4 åren på ekonomisk el språklig linje 

 

4

ämnet lästs alla 4 åren på allmän linje 

 

5

ämnet lästs alla 4 åren på naturvetenskaplig el teknisk* inriktning 

fysik

1a

ämnet lästs 2 av de 3 sista åren på naturvetenskaplig el teknisk* inriktning eller lästs de 3 sista åren på samtliga linjer 

 

2

ämnet lästs alla 4 åren på naturvetenskaplig eller teknisk* inriktning eller lästs de 4 sista åren + astronomi sista året på allmän linje 

kemi

1

ämnet lästs 3 av de 4 sista åren på samtliga linjer 

 

2

ämnet lästs alla 4 åren på naturvetenskaplig el teknisk* inriktning

biologi

1

ämnet lästs 2 av de 3 sista åren på samtliga linjer 

 

2

ämnet lästs de 3 sista åren på samtliga linjer 

naturkunskap

2

minst 2 av ämnena fysik, kemi och biologi lästs 2 av de 3 sista åren på samtliga linjer 

historia

1b

ämnet lästs 2 av de 3 sista åren 

språk

3

språk lästs alla 4 åren 

 

4

språk lästs fr o m åk 5 t o m åk 12 

 

7

serbiska, albanska, ungerska 

samhällskunskap

1b

samhällskunskapsliknande ämne/n 2 av de 3 sista åren 

idrott och hälsa

1

om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 

Inriktning technicar*

Om betyget över utbildningen till ”technicar” inte motsvarar naturvetenskapsprogrammets tekniska inriktning, begär in kurs- och timplan för bedömning av behörighet. Termen ”technicar” är en yrkestitel och används för att beteckna en rad olika utbildningar med större eller mindre betoning på teoretiska resp yrkesinriktade ämnen.

Behörigheten i matematik kan exempelvis variera mellan Matematik 1  och 4 beroende på inriktning och ämneskombination.

Grovt kan man klassa de utbildningar som betecknas som technicar inom följande tre grupper:-Naturvetenskapligt inriktade technicarutbildningar som ofta ger full behörighet inom matematik, fysik och kemi.-Utbildningar som är yrkesinriktade men ändå har relativt hög teoretisk nivå på matematik (Ma 3b)  och ibland även kemi el fysik
-Väldigt yrkesinriktade utbildningar som ger få behörigheter (Ma 1b eller 2a).

Landets betygssystem

Betygsskala: 1-5

serbiska/albanska/ungerska

 

odlican/shkelqyeshem/kitunö 

5

vrlo dobar/shume mire/jeles 

4

dobar/mire/jo   

3

dovoljan/mjaftushem/elegseges

2

nedovoljan/pamjaftushem/elegtelen                     

1

Nmax: 5

Nmin: 2

Beräkning av betygsmedelvärde

Uträkning av det utländska betygsmedelvärdet

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren samt examensämnen.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på examensresultat och samtliga ämnen på sista årets betyg. Om examensresultat saknas, räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen på sista årets betyg.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Inträdeskrav