Gå till huvudinnehåll

Serbien

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola Serbien

Examen: Диплома о стеченом средњем образовању / Diploma o stečenom srednjem obrazovanju

Examen: Диплома о положеном матурском испиту / Diploma o položenom maturskom ispitu

Antal år: (8+)4

Yrkesutbildning

Examen: Диплома о положеном завршном испиту / Diploma o položenom završnom ispitu

Examen: Диплома о стеченом средњем образовању / Diploma o stečenom srednjem obrazovanju

Examen: Диплома о положеном матурском испиту / Diploma o položenom maturskom ispitu

Examen: Диплома о степену стручне спреме / Diploma o stepenu stručne spreme

Antal år: (8+)4

Gymnasieutbildning på Nivå III ger inte grundläggande behörighet.

Gymnasieskola Jugoslavien

Examen: Diploma

Antal år: (8+)4

Gymnasieskola Serbien med Kosovo (före 1990)

Examen: Diplome e kryerjes se provimit perfundimtar
Examen: Diplome mbi shkallen e pergatitjes profesionale /
Examen: Diploma o stepenu strucne spreme

Antal år: (8+)4

Gymnasieskola Serbien med Vojvodina (före 1990)

Examen: Diploma o stecenom pozivnousmerenom obrazovanju i vaspitanju srednjeg stupnja

Antal år: (8+)4

Dokumentation

Diplom samt årskursbetyg från fyra sista åren (Диплома о стеченом средњем образовању + сведочанство, разред 1-4).

Уверење / Uverenje är intyg som utfärdas vid förlorat originaldokument. Även duplikat kan utfärdas vid förlorade betygsdokument.

Information

Inriktningar gymnasieskola (гимназија/gimnazija) 

  • Општа гимназија / Оpšta gimnazija (generell inriktning)
  • Друштвено-језички смер / Drustveno-jezicki (samhällsvetenskaplig-språklig)
  • Приpодно – математички / Prirodno-matematicki (naturvetenskaplig-matematisk)
  • Језички / Jezicki (språklig)

Inriktningar yrkesutbildning (exempel)

  • Електротехничцар / elektrotehničar (elteknik)
  • Економски техничар / ekonomski tehničar (ekonomi)
  • Медицинска сестра / техничар / medicinska sestra / tehničar (vård)
  • Зубни техничар / zubni tehničar (tandvård)

Konstnärliga skolor

  • Уметничке школе / Skolor med konstnärlig inriktning som ex. musikskolor

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 2

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b  ämnet lästs 1 av de 3 sista åren
  2a  ämnet lästs 2 av de 3 sista åren
  3b  ämnet lästs alla 4 åren på ekonomisk eller språklig linje
  4  ämnet lästs alla 4 åren på allmän linje
  5  ämnet lästs alla 4 åren på naturvetenskaplig inriktning
fysik 1a  ämnet lästs 2 av de 3 sista åren på naturvetenskaplig inriktning eller lästs de 3 sista åren på samtliga linjer
  2  ämnet lästs alla 4 åren på naturvetenskaplig inriktning eller lästs de 4 sista åren + astronomi sista året på allmän linje
kemi 1  ämnet lästs 3 av de 4 sista åren på samtliga linjer
  2  ämnet lästs alla 4 åren på naturvetenskaplig inriktning
biologi 1  ämnet lästs 2 av de 3 sista åren på samtliga linjer
  2  ämnet lästs de 3 sista åren på samtliga linjer
naturkunskap 2  minst 2 av ämnena fysik, kemi och biologi lästs 2 av de 3 sista åren på samtliga linjer
samhällskunskap 1b  samhällskunskapsliknande ämne(n) 2 av de 3 sista åren
historia 1b  ämnet lästs 2 av de 3 sista åren
språk 3  språk lästs alla 4 åren
  4  språk lästs fr.o.m. årskurs 5 t.o.m. årskurs 12
  7  serbiska, albanska, ungerska
idrott och hälsa 1  om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighet från yrkesutbildning

Yrkesinriktad gymnasieutbildning leder till titeln Technicar. Utbildningen finns med många olika inriktningar. De vanligast förekommande inriktningarna finns listade under Behörighetsgivande utbildning. De olika inriktningarna innehåller allmänna ämnen men med olika omfattning och nivå. Beroende på variation av innehåll utförs bedömning av behörighetsgivande kurser med försiktighet.

Landets betygssystem

Betygsskala 1-5

Nmax 5

Nmin 2

Förklaring av betygsskala

Serbiska Serbiska (kyrilliska) Betyg
odličan Одличан   5
vrlo dobar Врло добар 4
dobar Добар 3
dovoljan Довољан 2
nedovoljan Недовољан 1

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren samt examensämnen.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på examensresultat och samtliga ämnen på sista årets betyg. Om examensresultat saknas, räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen på sista årets betyg.

Ordlista

Svenska Serbiska (latinska alfabetet) Serbiska (kyrilliska alfabetet)
Examensbevis  Diploma Диплома
Årskursbetyg Svedočanstvo Cведочанство
Skola Škola Школа
Intyg Uverenje Увeрење
Studieförberedande program Gimnazija Гимназија
Yrkesutbildning Stručno obrazovanјe Стручно образовање

Intern skolexamen

Matura Матура
Utbildning Obrazovanje Oбразовање
Årskurs Razred Разред
Matematik Matematika Математика
Fysik Fizika Физика
Kemi Hemija Хемија
Biologi Biologija Биологија
Historia Istorija Историја
Geografi Geografija Географија
Första Prvа Прва
Andra Druga Друга
Tredje Trećа Treћа
Fjärde året Četvrta Четвртa
Uppförande Vladanje Владање

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Gymnasieexamen och inträdesprov.