Gå till huvudinnehåll

Sierra Leone

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola WASSCE

Examen: West African Senior School Certificate Examination

Antal år: (6+3+)3

Grundläggande behörighet: minst 5 ämnen inklusive engelska och matematik.

Gymnasieskola GCE

Examen t.o.m. 1990-talet: General Certificate of Education (GCE) Ordinary Level/School Certificate tillsammans med Advanced Level

Antal år: (6+5+)2 

Grundläggande behörighet: GCE Ordinary och Advanced Level, minst 5 olika ämnen, därav minst 2 på Advanced Level.

Dokumentation

West African Senior Scool Certificate samt scratch card

Behörighetsgivande kurser WASSCE

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 8

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 ämnet i slutbetyget
matematik 2a ämnet i slutbetyget fr.o.m. 1998
  3b ämnet i slutbetyget t.o.m. 1997
  4 Further mathematics fr.o.m. 1998
naturkunskap 2 Science eller 2 av ämnena kemi, fysik, biologi i slutbetyget
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne/n i slutbetyget
historia 1b ämnet i slutbetyget
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser GCE

Betygskrav/Godkänt betyg

GCE O level betyg 8

GCE A-level betyg E

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 GCE Ordinary level
matematik  3b GCE Ordinary level
  5 GCE A level
fysik 2 GCE A level
kemi 2 GCE A level
biologi 2 GCE A level
naturkunskap 2 General science eller 2 av ämnena kemi, fysik, biologi i GCE O level
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne/n i GCE Ordinary level
historia 1b GCE Ordinary level
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala WASSCE och SSCE

Nmax 1

Nmin 8

Betygsskala GCE A level och GCE O level

Nmax 10

Nmin 6

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2019

WASSCE och SSCE: Räkna medelvärde på samtliga examensämnen, använd skala 1-8.

GCE A level och GCE O level: Omvandla bokstavsbetygen med hjälp av omvandlingstabellerna nedan. Räkna medelvärde på samtliga examensämnen.

GCE A level Omräkningsvärde GCE O level Omräkningsvärde
A 10 Grade 1 excellent 10
B 9 Grade 2 very good 9
C 8 Grade 3 good 8
D 7 Grade 4 credit 7
E 6 Grade 5 credit 7
F (fail) 0 Grade 6 credit 7
S (subsidiary) - Grade 7 pass 6
    Grade 8 pass 6
    Grade 9 fail 0

T.o.m. antagning till höstterminen 2018

Ordinary och Advanced level

Räkna ut genomsnitt på de 2 bästa Advanced level (omräkningsvärde 1-5) och de 3 bästa Ordinary level (omräkningsvärde 3-10) separat. Observera att viktningen av Advanced level påverkar antalet ämnen som betygssumman ska divideras med. Vid betygsuträkning ska 2 Advanced level räknas som 4 ämnen. För över resultatet enligt föreskriven formel och addera resultatet från Advanced level med resultatet från Ordinary level och dela på två. 

Exempel: 2 Advanced level betyg B,C =4+4+3+3=14/4 =3,5= 16,25

+ 3 Ordinary betyg 1,3,5 = 24/3= 8,0 = 17,14.

Genomsnitt på Advanced och Ordinary: 16,25+17,14=33,39/2=16,70

WASSCE

Räkna med minst 5 ämnen inklusive engelska, ett naturvetenskapligt ämne eller matematik och ett humanistiskt ämne eller samhällsvetenskapligt.

Betygsskala 3-10

Nmax 10

Nmin 3

Omvandlingstabell för GCE O level/WASSCE

Betyg Omvandlingsvärde
Excellent 1/A1 10
Very good 2/B2 9
Good 3/B3 8
Credit 4/C4 7
Credit 5/C5 6
Credit 6/C6 5
Pass 7/D7 4
Pass 8/E8 3
Fail 9/F9 0

Betygsskala 1-5

Nmax 5

Nmin 1

Omvandlingstabell för GCE A level

Betyg Omvandlingsvärde
A/Excellent 5
B/Very good 4
C/Good 3
D/Credit 2
E/Pass 1
F/Fail 0
S/Subsidiary pass 0

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

West African Senior School Certificate Examination eller General Certificate of Education Ordinary och Advanced Level.