Gå till huvudinnehåll

Singapore

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Singapore-Cambridge General Certificate of Education, Advanced Level (GCE A level)

Antal år: (6+4+)2

Yrkesutbildning

Examen: Polytechnic Diploma

Antal år: (6+4+)2-3

Grundläggande behörighet

För grundläggande behörighet krävs minst 2 godkända GCE A levels (level H2), samt godkänt i kursen "General Paper" (eller "Knowledge and Inquiry") och ett modersmål. Både "General Paper" (eller "Knowledge and Inquiry") och modersmål kan finnas på Ordinary Level eller H1-nivå.

Utbildningarna ger grundläggande behörighet i kombination med Singapore-Cambridge General Certificate of Education, Ordinary Level (GCE O level). Undantag för de som läser 6+6 där man inte går upp i GCE O level utan går direkt till utbildning som leder till GCE A level.

Från examensår 2008 ändrades benämningen på kurserna i Advanced Level Examination till H1, H2 och H3, där H1 motsvarar AS Level, H2 motsvarar A level och H3 motsvarar högre nivå än A level (universitetsnivå).

Dokumentation

Singapore-Cambridge General Certificate of Education, Advanced Level

Singapore-Cambridge General Certificate of Education, Ordinary Level

Dokumenten är utfärdat av Ministry of Education, Republic of Singapore och är underskrivet av "Director-General of Education, Singapore" samt av "Vice Chancellor, University of Cambridge".

Polytechnic Diploma och Transcript, utfärdas av skolan.

Behörighetsgivande kurser från och med 2008

Betygskrav/Godkänt betyg

GCE O level: C
GCE A level: E
Polytechnic: 1 (D)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 GCE O level eller högre nivå
matematik 3b GCE O level
  5 H2 eller H3
fysik 1a H1 
  2 H2 eller H3 
kemi 2 H2 eller H3 
biologi 2 H2 eller H3 
naturkunskap 2 GCE O level i ämnet Science eller i 2 av ämnena kemi, fysik, biologi 
samhällskunskap 1b GCE O level i samhällskunskapsliknande ämne, t.ex. Combined Humanities 
  2 H2 eller H3 i samhällskunskapsliknande ämne 
historia 1b GCE O level 
  2a H2 eller H3 
språk 3 GCE O level 
  4 H2 eller H3 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne i GCE O level 
  2 H2 eller H3 eller se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser före 2008

Betygskrav/Godkänt betyg

GCE O level C6
GCE A level E8
Polytechnic: 1 (D)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 GCE O level eller högre 
matematik 3b GCE O level 
  5 GCE A level 
fysik 1a GCE AS level 
  2 GCE A level 
kemi 2 GCE A level 
biologi 2 GCE A level 
naturkunskap 2 GCE O level i ämnet Science eller i 2 av ämnena kemi, fysik, biologi 
samhällskunskap 1b GCE O level i samhällskunskapsliknande ämne 
  2 GCE A level i samhällskunskapsliknande ämne 
historia 1b GCE O level 
  2a GCE A level 
språk 3 GCE O level 
  4 GCE A level 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne i GCE O level 
  2 GCE A level eller se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala Singapore-Cambridge General Certificate of Education

Nmax 10

Nmin 6

Omvandlingstabell för Singapore-Cambridge General Certificate of Education

Betyg från H1, H2 och GCE A Level Omräkningsvärde Betyg från GCE O Level Omräkningsvärde
A 10 A 10
B 9 B 8
C 8 C 6
D 7    
E 6    

Betygsskala Polytechnic Diploma

Nmax 4

Nmin 1

Omvandlingstabell för Polytechnic

Betyg Omräkningsvärde
A 4
B 3
C 2
D 1

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till höstterminen 2019

Singapore-Cambridge General Certificate of Education: Omvandla bokstavsbetygen med hjälp av omvandlingstabellerna. Räkna medelvärde på samtliga examensämnen.

Polytechnic Diploma: Använd det framräknade betygsmedelvärdet/Grade Point Average (GPA) på Polytechnic Academic Transcript i skalan 1-4. Om det saknas ett framräknat betygsmedelvärde räkna fram medelvärdet genom att addera samtliga betyg och dividera med samtliga ämnen från Polytechnic Academic Transcript, omvandla bokstavsbetygen enligt omvandlingstabellen för Polytechnic.

T.o.m. antagning till vårterminen 2019

Singapore-Cambridge General Certificate of Education: Räkna medel av samtliga ämnen på H1, H2 och O level eller A level och O level beroende på studieordning. Omvandla bokstavsbetygen enligt omvandlingstabellen ovan. H2 och A level ges vikt 2.

Polytechnic Diploma: Använd det framräknade betygsmedelvärdet/Grade Point Average (GPA) på Polytechnic Academic Transcript i skalan 1-4. Om det saknas ett framräknat betygsmedelvärde räkna fram medelvärdet genom att addera samtliga betyg och dividera med samtliga ämnen från Polytechnic Academic Transcript, omvandla bokstavsbetygen enligt omvandlingstabellen för Polytechnic.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced level Examination. Inträdesprov och intervjuer förekommer.