Gå till huvudinnehåll

Slovenien

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 2009: Spricevalo o splosni maturi

Antal år: (9+)4

Examen fr.o.m. 2002: Spricevalo o Poklicni Maturi

Antal år: (8+)4

Examen t.o.m. 2001: Maturitetno Spricevalo Diplomo

Examen t.o.m. 2001: Spricevalo o Zakljucnem Ispitu

Antal år: (8+)4

Information: Mellan åren 1999 – 2009 implementerades (9+)4

Dokumentation

Maturitetno spričevalo + Letno spričevalo (letnik 1-4). 

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg  2

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b ämnet lästs 1 av de 3 sista åren 
  2a ämnet lästs 2 av de 3 sista åren 
  3b ämnet lästs alla 4 åren på ekonomisk eller språklig linje 
  4 ämnet lästs alla 4 åren på allmän linje 
  5 ämnet lästs alla 4 åren på naturvetenskaplig inriktning 
fysik 1a ämnet lästs 2 av de 3 sista åren på naturvetenskaplig inriktning eller lästs de 3 sista åren på samtliga linjer 
  2 ämnet lästs alla 4 åren på naturvetenskaplig inriktning eller lästs de 4 sista åren + astronomi sista året på allmän linje 
kemi 1 ämnet lästs 3 av de 4 sista åren på samtliga linjer 
  2 ämnet lästs alla 4 åren på naturvetenskaplig 
biologi 1 ämnet lästs 2 av de 3 sista åren på samtliga linjer 
  2 ämnet lästs de 3 sista åren på samtliga linjer 
naturkunskap 2 minst 2 av ämnena fysik, kemi och biologi lästs 2 av de 3 sista åren på samtliga linjer 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne(n) 2 av de 3 sista åren 
historia 1b ämnet lästs 2 av de 3 sista åren 
språk 3 språk lästs alla 4 åren 
  4 språk lästs fr.o.m. årskurs 5 t.o.m. årskurs 12 
  7 slovenska, italienska, ungerska, kroatiska, serbiska ev. annat 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-5

Nmax 5

Nmin 2

Omvandlingstabell

Betyg Omvandlingsvärde
odlicno 5
prav dobro 4
dobro 3
zadostno 2
nezadostno 1

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren samt examensämnen.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på examensresultat och samtliga ämnen på sista årets betyg. Om examensresultat saknas, räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen på sista årets betyg. 

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Gymnasieexamen