Gå till huvudinnehåll

Spanien - LGE (1970-1997)

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Bachillerato Unificado y Polivalente, BUP + Curso de Orientacion Universitaria, COU

Antal år: (8+)3+1

Inriktningar COU

- Opción A: Científico-Tecnológico
- Opción B: Biológico-Ciencias de la Salud
- Opción C: Ciencias Sociales
- Opción D: Humanístico-Linguístico

Yrkesutbildning

Examen: Técnico Especialista (Formación Profesional de 2° Grado)

Antal år: 8+2-3+)+2-3

Título de Técnico Auxiliar ger inte grundläggande behörighet.

Dokumentation

Diploma de Bachiller och Certificado calificaciones del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP) años 1, 2 y 3  och Certificado calificaciones Curso de Orientación Universitaria (COU)

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 5 eller suficiente

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 2a ämnet i BUP
  4 ämnet i COU
  5 om matematik och fysik finns i COU
fysik 1a ämnet (Física y química) i BUP 
  2 ämnet i COU 
kemi 2 ämnet i COU
biologi 1 ämnet (Ciencias naturales) i BUP 
  2 ämnet i COU 
naturkunskap 1b ämnet (Ciencias naturales eller Física y química) i BUP 
  2 2 av ämnena kemi, fysik och biologi i COU 
samhällskunskap 1b ämnet (Geografia e historia) i BUP 
historia 1b ämnet (Geografia e historia) i BUP 
  2 ämnet i COU
språk 3 ämnet i COU (minst 3 års studier)
  4  ämnet i COU (minst 6 års studier)
  7 om spanska/castellano finns i slutbetyget, samt eventuellt annat undervisningsspråk (katalanska, baskiska, galiciska och valencianska) 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 3-6

Nmax 6

Nmin 3

Omräkningstabell BUP

Betyg Omräkningsvärde
sobresaliente 6
notable 5
bien 4
suficiente 3

Omräkningstabell COU

Betyg Omräkningsvärde
sobresaliente 6
notable 6
bien 5
suficiente 4

Beräkning av betygsmedelvärde

För sökande med COU: Räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen från sista året på BUP + COU. Räkna först ut ett separat genomsnitt för BUP och ett separat för COU enligt tabellerna ovan. Båda avrundas till två decimaler, läggs ihop och divideras med två.

För sökande med Técnico Especialista: Räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen från alla åren. Eventuell omräkning görs enligt tabell för BUP.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

 COU, samt ibland inträdesprov.