Gå till huvudinnehåll

Spanien - LOE (fr.o.m. 2010)

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Bachillerato

Antal år: (6+4+)2

Inriktningar/profiler

1. Ciencias y Tecnología/Naturteknisk profil
2. Humanidades y Ciencias Sociales/Samhällsvetenskaplig profil
3. Artes/Estetisk profil

Yrkesutbildning

Examen: Técnico Superior. Formación Profesional de Grado Superior (FP)

Antal år: (6+4+)2

Título de Técnico de Grado Medio ger inte grundläggande behörighet.

Dokumentation

Bachillerato

Betyg från sista årskurserna i ESO, Calificación de grado 4 de ESO, årskursbetyg från bachillerato, Calificaciones del bachillerato samt diplom, Título de Bachiller.

Vid avslutad Bachillerato får eleven som officiell dokumentation: Libro de calificaciones del Bachillerato (gymnasiebetyg) och Título de Bachiller en la modalidad de Artes / Ciencias y Tecnología / Humanidades y Ciencias Sociales. (Diplom). Det kan ta upp till cirka ett år att få sitt diplom. Inom denna tidsram accepterar vi därför ett officiellt kvitto på beställt diplom istället för diplomet.

Técnico Superior

Título de Técnico superior och Certificado de calificaciones

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 5

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b  samtliga profiler
  2a  profil 2 Matemáticas aplicadas I
  3b  profil 2 Matemáticas aplicadas II / profil 1 Matemáticas I
  5  profil 1 Matemáticas II
fysik 1a  profil 1 Física y química
  2  profil 1 Física
kemi 1  profil 1 Física y química
  2  profil 1 Química
biologi 1  profil 1 Biología y geología
  2  profil 1 Biología
naturkunskap 2  profil 1 om naturvetenskapliga ämnen finns
samhällskunskap 1b  samtliga profiler
historia 1b  samtliga profiler
  2a  profil 2, 3 Historia del Mundo Contemporáneo
språk 3  minst 3 års studier
  7  om spanska/castellano finns i slutbetyget, samt eventuellt annat undervisningsspråk (katalanska, baskiska, galiciska och valencianska)
idrott och hälsa 1  samtliga profiler
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-10

Nmax 10

Nmin 5

Beräkning av betygsmedelvärde

Använd redan uträknat medelvärde om det finns eller räkna ut medelvärde på samtliga ämnen från Bachillerato (år 1 och 2).

För sökande med Técnico Superior: Räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen från alla åren.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Titulo de Bachiller samt inträdesprov (selectividad)