Gå till huvudinnehåll

Spanien - Logse (1998-2009)

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Bachillerato

Antal år: (6+4+)2

Bachillerato Logse gäller för perioden 1998-2009 med en reform av kursplanerna år 2000. De nationella kursplanerna för perioden 1998-2001 innehåller mindre antal undervisningstimmar än för perioden 2002-2009.

Inriktningar/profiler

1. Ciencias de la naturaleza y de la salud/Naturvetenskplig profil
2. Tecnología/Teknisk profil
3. Humanidades y Ciencias Sociales/Samhällsvetenskaplig profil
4. Artes/Estetisk profil

Yrkesutbildning

Examen: Técnico superior. Formación Profesional de Grado Superior (FP)

Antal år: (6+4+)2

Título de Técnico de Grado Medio ger inte grundläggande behörighet.

Dokumentation

Bachillerato

Betyg från sista årskurserna i ESO, Calificación de grado 4 de ESO, årskursbetyg från bachillerato, Calificaciones del bachillerato samt diplom, Título de Bachiller.

Vid avslutad Bachillerato får eleven som officiell dokumentation: Libro de calificaciones del Bachillerato (gymnasiebetyg) och Título de Bachiller (Diplom). Det kan ta upp till cirka ett år att få sitt diplom. Inom denna tidsram accepterar UHR därför ett officiellt kvitto på beställt diplom istället för diplomet.

Técnico superior

Título de Técnico superior och Certificado de calificaciones

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 5

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b samtliga profiler
  2a profil 1 och 2 Matemáticas I (1998-2001), profil 3 Matemáticas aplicadas I
  3b profil 1 och 2 Matemáticas I (fr o m 2002), profil 3 Matemáticas aplicadas II
  5 profil 1 och 2 Matemáticas II
fysik 1a profil 1 och 2 Física y quimica + ämnet 4 året i ESO fr.o.m. 2002
  2 profil 1 och 2 Física
kemi 1 profil 1 och 2 Física y química + ämnet 4 året i ESO fr.o.m. 2002
  2 profil 1 och 2 Química tillsammans med Biología (1998-2001)
profil 1 och 2 Química (fr o m 2002)
biologi 1 profil 1 Biología y geología (1998-2001), Biología y geología + ämnet 4 året i ESO fr.o.m. 2002
  2 profil 1 Biología
naturkunskap 1b profil 2 Ciencias de la tierra y medioambientales
  2 profil 1 ges alltid, profil 2 om Física y química tillsammans med Biología eller Biología y geología
samhällskunskap 1b samtliga profiler
historia 1b samtliga profiler
  2a profil 3 Historia del Mundo Contemporáneo
språk 3 minst 3 års studier
  4 minst 6 års studier
  7 om spanska/castellano finns i slutbetyget, samt eventuellt annat undervisningsspråk (katalanska, baskiska, galiciska och valencianska)
idrott och hälsa 1 samtliga profiler
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-10

Nmax 10

Nmin 5

Beräkning av betygsmedelvärde

Använd redan uträknat medelvärde om det finns eller räkna ut medelvärde på samtliga ämnen från Bachillerato (år 1 och 2).

För sökande med Técnico Superior: Räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen från alla åren.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Titulo de Bachiller samt inträdesprov (selectividad)