Gå till huvudinnehåll

Spanien - LOMCE (fr.o.m. 2017)

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Bachiller

Antal år: (6+4+)2

Inriktningar

Ciencias(Naturvetenskaplig profil), Artes /Estetisk profil, Humanidades y Ciencias Sociales (Humanistisk och samhällsvetenskaplig profil). Denna profil har två olika inriktningar: Humanidades (Humanistisk inriktning) och Ciencias Sociales (Samhällsvetenskaplig inriktning).

Dokumentation

Betyg från sista årskurserna i ESO, Calificación de grado 4 de ESO, årskursbetyg från bachillerato, Calificaciones del bachillerato samt diplom, Título de Bachiller. Det kan ta upp till några år att få sitt diplom. Inom denna tid accepterar vi därför ett officiellt kvitto på beställt diplom och betald diplomavgift i stället för diplomet.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 5

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b matematik i ESO t.o.m. 2018 
  2a Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas i ESO fr.o.m. 2019
  3b Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II från profil Humanindades y Ciencias Socialas inriktning Ciencias Sociales
  4 Matemáticas II från profil Ciencias
fysik 1a Física y Química i Bachillerato
  2 Física
kemi 1 Física y Química i Bachillerato
  2 Química
biologi 1 Biología y Geología i Bachillerato
  2 Biología
naturkunskap 1b Cultura científica åk 4 i ESO
  2 Cultura científica i Bachillerato eller om två av ämnena biologi, fysik eller kemi finns i profilen Ciencias i Bachillerato
samhällskunskap 1b Geografía y história från ESO
historia 1b Geografía y história från ESO
språk 3 Segunda lengua extranjera II
  4 Primera lengua extranjera II
  7 Spanska/castellano, samt eventuellt annat undervisningsspråk (katalanska, baskiska, galiciska och valencianska)
idrott och hälsa 1 ämnet i betyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-10

Nmax 10

Nmin 5

Beräkning av betygsmedelvärde

Använd uträknade betygsmedelvärdet som anges på betyget eller diplomet.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.