Gå till huvudinnehåll

Sri Lanka

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Sri Lankan General Certificate of Education, Ordinary och Advanced level

Antal år: (9+2)2

Inriktningar för A-levels:
1 Art Stream (Social Science, Religions Aesthetics, Languages)
2 Commerce Streams (Business studies, Economics, Accounting)
3 Biological Science Stream (biologi, kemi, fysik)
4 Physical Science Stream (kemi, matematik, fysik

Behörighetsinformation: A-level i fyra ämnen (kan vara samma ämnen som O-level), samt O-level i minst sex ämnen fram till 2001.

Fr o m 2002 A-level i tre ämnen (kan vara samma som O-level) samt O-level i minst sex ämnen.

Betyg från båda systemen förekommer. Samtliga betyg (Official Statement eller Certified Statement of Results) ska vara utfärdade av Department of Examination. Har bytt namn till NETS (National Evaluation and Testing Service).

Ordinary level (O-level) ger grundläggande behörighet endast i kombination med A-level. Obligatoriska ämnen i Ordinary level examinations är matematik och singalesiska/tamil och i övrigt minst tre credit pass.

Dokumentation

Sri Lankan General Certificate of Education, Ordinary och Advanced level. Utfärdad av Department of Examination or National Evaluation and Testing Service (NETS). 

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Advanced level S = 40 och Ordinary level S = 35

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 Advanced level
matematik 3b Ordinary level
  4 Advanced level
fysik 2 Advanced level 
kemi 2 Advanced level
biologi 2 Advanced level 
naturkunskap 2 Ordinary level i 2 av ämnena fysik, kemi och biologi, eller ämnet Science 
samhällskunskap 1b Ordinary level i samhällskunskapsliknande ämne/-n
historia 1b Ordinary level 
  2a Advanced level
språk 3 Ordinary level 
  4 Advanced level
idrott och hälsa 1 Ordinary level 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala

Nmax 10

Nmin 4

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2019

Omvandla bokstavsbetygen med hjälp av omvandlingstabellerna nedan. Räkna medelvärde på samtliga examensämnen.

Omräkningsvärde Ordinary level t.o.m 2000 Ordinary level fr.o.m 2001 Advanced level
10 D A A
9      
8   B B
7 C    
6   C C
5      
4 S S S

T.o.m. antagning till höstterminen 2018

Använd omräkningsvärdet vid uträkning av betygsmedelvärde, omräkning sker i skala 6 – 10.

Betygen i A levels ges vikten 2. Observera att viktningen av A levels påverkar antalet ämnen som betygssumman skall divideras med. Vid betygsuträkningen skall 3/4 A levels och 6 O levels räknas som 12/14 ämnen.

Räkna genomsnitt på 3 eller 4 A-levels beroende på avgångsår och de 6 bästa O-levels (behöver ej vara 9/10 olika ämnen).

Betygsskala

Nmax 10

Nmin 6

Betyg från Advanced level

      Omräkningsvärde
75-100 A Distinction 10
65-74 B Very Good Pass 9
55-64 C Credit 8
40-54 S Pass 7

Betyg från Ordinary level från och med 2001

      Omräkningsvärde
75-100 A Distinction 10
65-74 B Very Good Pass 9
50-64 C Credit 8
35-49 S Pass 6

Betyg från Ordinary level till och med 2000

      Omräkningsvärde
75-100 D Distinction 10
50-74 C Credit 8
35-49 S Pass 6

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

För tillträde krävs 3-4 Advanced levels och inträdesprov Common General (Paper)