Gå till huvudinnehåll

Storbritannien - England Wales Nordirland

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: General Certificate of Education, Advanced level (GCE A level) tillsammans med General Certificate of Secondary Education, GCSE

Antal år: (6+5+)2

Examen fr.o.m. 2008: Cambridge Pre-U Diploma

Antal år: (6+5+)2

General Certificate of Secondary Education, GCSE/IGCSE är den underliggande 11 åriga skolutbildningen och ger inte grundläggande behörighet.

Pågående utbildningsreform

Nya kursplaner införs successivt för GCSE/IGCSE och GCE från och med 2015. Reformen beräknas vara genomförd 2019.

Examensämneskombinationer för grundläggande behörighet

För grundläggande behörighet krävs en kombination av totalt 5 olika examenämnen. Minst 2 ämnen ska vara från GCE A level.

I vissa fall kan andra kombinationer ge grundläggande behörighet. Det kan till exempel gälla när ämne från GCSE saknas men högre nivå finns.

Yrkesutbildning

Examen fr.o.m. 2018: BTEC Level 3 National Extended Diploma

Antal år: ca (6+5+)2

Examen fr.o.m. 2018: BTEC Level 3 National Diploma

Antal år: ca (6+5+)2

Examen fr.o.m. 2016: Technical Baccalaureate (TechBacc)

Antal år: (6+5+)2

Examen fr.o.m. 2010: BTEC Level 3 Extended Diploma (180 credits)

Antal år: ca (6+5+)2

Examen fr.o.m. 2010: BTEC Level 3 Diploma (120 credits)

Antal år: ca (6+5+)2

Examen t.o.m. 2009: BTEC National Diploma

Antal år: ca (6+5+)2

Examen t.o.m. 2009: BTEC National Certificate

Antal år: ca (6+5+)2

Examen: Advanced General National Vocational Qualification (AGNVQ)

Antal år: ca (6+5+)2

Information om grundläggande behörighet från yrkesutbildning:

Fr.o.m. VT2017 accepteras BTEC enlig ovan som bygger på på underliggande Level 1 och Level 2. T.o.m. HT2016 krävdes examensämnen från GCSE i kombination med BTEC för grundläggande behörighet.

Vuxenutbildning

Examen: Access to Higher Education Diploma (recognised by The Quality Assurance Agency for Higher Education)

Antal år: ca (6+5+)2

Dokumentation

Gymnasieskola

General Certificate of Education, Advanced level (A level)

General Certificate of Education, Advanced Supplementary level (AS level)

General Certificate of Secondary Education (GCSE), tidigare GCE Ordinary level och Certificate of Secondary Education, CSE

Yrkesutbildning

BTEC Diplom och Notification of Performance (ämnesförteckning) samt dokumentation från underliggande nivå

Examenämnena ska vara officiellt utfärdade av av examensboarden. Provisoriska betygsdokument "Statement of Results" godtas inte.

Vanliga Examination Boards:

Assessment and Qualifications Alliance (AQA)
Oxford, Cambridge and RSA Examinations (OCR)
Edexcel (Pearson)
Welsh Joint Education Committee (WJEC)
Council fot the Curriculum, Examinations & Assessment (CCEA)
Cambridge International Examinations (CIE)

Behörighetsgivande kurser (gäller GCSE/IGCSE fr.o.m. år 2010)

Betygskrav/Godkänt betyg

GCSE/IGCSE betyg 4

GCSE/IGCSE betyg C

GCE A level och GCE AS level betyg E

Cambridge Pre-U betyg Pass (P)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska - GCSE, ger grundläggande behörighet i svenska om utbildning avslutad före 1 januari 2010
  3 GCE A level
 engelska 6 GCSE/IGCSE
 matematik 3b GCSE/IGCSE
  4 GCE AS level
  5 GCE A level
fysik 1a GCSE/IGCSE Additional Science
  2 GCSE/IGCSE/GCE Physics
kemi 2 GCSE/IGCSE/GCE Chemistry
biologi 2 GCSE/IGCSE/GCE Biology
naturkunskap 2

GCSE/IGCSE Science/

GCSE/IGCSE Additional Science eller i 2 av ämnena kemi, fysik, biologi

samhällskunskap 1b GCSE i samhällskunskapsliknande ämne
  2 GCE A eller AS level i samhällskunskapsliknande ämne
historia 1b GCSE/IGCSE eller GCE AS level
  2a GCE A level
språk 3 GSCE/IGCSE
  4 GCE A eller AS level
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne i GCSE/IGCSE
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser t.o.m. år 2010

Betygskrav/Godkänt betyg

GCSE och GCE O level betyg C

CSE betyg 1

GCE A level och GCE AS level betyg E

Cambridge Pre-U betyg Pass (P)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska - GCSE/IGCSE ger grundläggande behörighet i svenska om utbildning avslutad före 1 januari 2010
  3 GCE A level
 engelska 6 GCSE/IGCSE
 matematik 3b GCSE/IGCSE
  4 GCE AS level
  5 GCE A level
fysik 1a GCE AS level
  2 GCE A level
kemi 2 GCE AS level eller A level
biologi 2 GCE AS level eller A level
naturkunskap 2 GCSE/IGCSE i General Science eller i 2 av ämnena kemi, fysik, biologi
samhällskunskap 1b GCSE/IGCSE i samhällskunskapsliknande ämne
  2 GCE AS level eller A level i samhällskunskapsliknande ämne
historia 1b GCSE/IGCSE eller GCE AS level
  2a GCE A level
språk 3 GCSE/IGCSE
  4 GCE AS level eller A level
idrott och hälsa 1 GCSE/IGCSE
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 4-9 fr.o.m. ca. 2018

GCSE utfärdade med sifferbetyg i kombination med GCE A level

Nmax 9

Nmin 4

Betygsskala 6-10

Nmax 10

Nmin 6

Beräkning av betygsmedelvärde

GCSE utfärdade med sifferbetyg och GCE fr.o.m. ca. 2018

Omvandla bokstavsbetygen med hjälp av omvandlingstabellerna för GCSE och GCE. Om minst ett av betygen från GCSE är sifferbetyg omvandlas samtliga betyg till skala 4–9. Räkna sedan medelvärde på samtliga examensämnen.

Omvandlingstabell för GCSE och GCE (betyg A level tidigast 2018)

Omräkningsvärde

GCE bokstavsbetyg

GCSE sifferbetyg

GCSE bokstavsbetyg

9 A* 9 A*
8 A 8 A
7 B 7  
6 C 6 B
5 D 5  
4 E 4 C

Omvandlingstabell GCSE tillsammans med BTEC

Omräkningsvärde

BTEC omdöme

GCSE sifferbetyg

GCSE bokstavsbetyg

10 Distinction 8-9 A-A*
8 Merit 6-7 B
6 Pass 4-5 C

 

Fr.o.m. antagning till höstterminen 2019

GCSE och GCE

Omvandla bokstavsbetygen med hjälp av omvandlingstabellerna för GCSE och GCE. Räkna medelvärde på samtliga examensämnen.

Cambridge Pre-U

Omvandla bokstavsbetygen med hjälp av omvandlingstabellen för Cambridge Pre-U. Räkna medelvärde på samtliga examensämnen.

BTEC

Omvandla bokstavsbetygen med hjälp av omvandlingstabellen för BTEC. Räkna medelvärde på samtliga ämnen på level 1, 2 och 3.

BTEC och GCSE/IGCSE

Omvandla bokstavsbetygen med hjälp av omvandlingstabellerna.
Räkna medelvärde på samtliga ämnen på level 3 och samtliga examensämnen från GCSE/IGCSE/ GCE O-level

AGNVQ/GNVQ

Omvandla bokstavsbetygen med hjälp av omvandlingstabellerna. Räkna medelvärde på samtliga examensämnen.

AGNVQ/GNVQ och GCSE/IGCSE

Omvandla bokstavsbetygen med hjälp av omvandlingstabellerna. Räkna medelvärde på samtliga examensämnen.

Omvandlingstabell för GCSE och GCE

GCE A level

GCE AS level

GCSE/IGCSE/GCE O level

A=10 A=10 A=10
B=9 B=9 B=8
C=8 C=8 C=6
D=7 D=7  
E=6 E=6  

Omvandlingstabell för Cambridge Pre-U och BTEC

Omdöme

Bokstavsbetyg

Omräkningsvärde

Distinction A 10
Merit B 8
Pass/Credit C 6
Ungraded U -

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

T.o.m. antagning till vårterminen 2019

GCSE och GCE

Använd de 2 bästa examenbetygen från GCE A level och de 3 bästa från GCSE/IGCSE. Kombinationen ska bestå av 5 olika examensämnen. För att räkna ut medelvärdet ska betygen från GCE A level ges vikten 2. Observera att viktningen av GCE A level påverkar antalet ämnen som betygssumman skall divideras med. Vid betygsuträkningen skall 2 GCE A level och 3 GCSE/IGCSE räknas som 7 ämnen.

Omvandla betygen till skala 6-10 enligt omvandlingstabell för GCSE och GCE.

Cambridge Pre-U

Använd de 5 bästa examenbetygen från Cambridge Pre-U. Omvandla betygen till skala 6-10 enligt omvandlingstabell för Cambridge Pre-U och BTEC.

BTEC

Räkna samtliga betyg från BTEC Level 1, 2 och 3. Omvandla betygen till skala 6-10 enligt omvandlingstabell för Cambridge Pre-U och BTEC.

BTEC och GCSE/IGCSE

Räkna samtliga betyg från BTEC Level 3 och de de 3 bästa examensbetygen från GCSE/IGCSE/GCE O level. Omvandla betygen till skala 6-10 enligt omvandlingstabell för Cambridge Pre-U och BTEC.

AGNVQ/GNVQ

Räkna samtliga betyg från AGNVQ/GNVQ.

AGNVQ/GNVQ och GCSE/IGCSE

Räkna samtliga betyg från AGNVQ/GNVQ och de 3 bästa examensbetygen från GCSE/IGCSE/GCE O level.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Normalt 2 A levels och 3 GCSE eller 3 A levels och 1 GCSE. Inträdesprov och intervjuer förekommer.