Gå till huvudinnehåll

Storbritannien - Skottland

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: SQA Highers (SCQF level 6)

Antal år: (7+4+)1

Examen: SQA Advanced Highers (SCQF level 7)

Antal år: (7+4+)1+1

Examenämnenskombinationer för grundläggande behörighet

För grundläggande behörighet krävs minst 5 olika ämnen. Minst 3 ämnen ska vara Highers eller Advanced Highers. Övriga 2 ämnen kan vara från Secondary School (National 5/Intermediate 2/Standard grade/Ordinary grade beroende på avgångsår).

Pågående utbildningsreform

År 2013-2014 infördes kvalifikationerna National 3, National 4 och National 5. National 5 examineras från 2014 och motsvarar Intermedialte 2 (upphör 2015) och Standard grade (upphörde 2013). Highers och Advanced Highers ändrar inte beteckning men nya kursplaner infördes 2014.

Kvalifikationer från tidigare studieordningar

Secondary school

Fr.o.m. 2014: National 5

T.o.m. 2015: Intermediate 2

T.o.m. 2013: Standard grade

Före 2013: Ordinary grade

Higher och Advanced Higher

Före ca 2000:

Scottish Certificate of Education (SCE) Higher

Certificate of Sixth Year study (CSYS)

Dokumentation

Summary of attainment utfärdat av Scottish Qualifications Authority (SQA)

Scottish Qualifications Certificate (SQC) med minst 3 ämnen från Higher och 2 ämnen från från Secondary School (National 5/Intermediate 2/Standard grade/Ordinary grade beroende på avgångsår), totalt 5 olika ämnen.

Scottish Qualifications Authority (SQA) utfärdar betygsdokumenten sedan 1995.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Advanced Higher fr.o.m. 2004: D
CSYS: E
Higher fr.o.m. 2004: D
Higher Grade t.o.m. 2003: C
Standard Grade: 3
Ordinary Grade: C

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
svenska - Standard Grade (betyg utfärdat före 2010 ger grundläggande behörighet i svenska)
  3 Higher Grade/CSYS/Advanced Higher
engelska 6 Standard Grade/National 5 
matematik  3b Standard Grade
  5 Higher Grade/CSYS/Advanced Higher 
fysik 2 Higher Grade/CSYS/Advanced Higher 
kemi 2 Higher Grade/CSYS/Advanced Higher 
biologi 2 Higher Grade/CSYS/Advanced Higher
naturkunskap 2 Standard Grade/National 5 i 2 av ämnena kemi, fysik, biologi eller i General Science 
samhällskunskap 1b Standard Grade/National 5 i samhällskunskapsliknande ämne/n 
  2 Higher Grade/CSYS/Advanced Higher i samhällskunskapsliknande ämne/n 
historia 2a Standard Grade 
språk 3 Standard Grade/National 5
  4 Higher Grade/CSYS/Advanced Higher 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

SQA Higher och Advanced Higher fr.o.m. 2004

Betygsskala: A-D

SQC Higher och Advanced Higher (ca 2000-2004)
SCE Higher och Advanced Higher (t.o.m. ca 2000)
Scottish Certificate of Sixth Year Studies (CSYS t.o.m. ca 1999)

Betygsskala: A-C

National 5 (fr.o.m. 2014)
Intermediate 2 (ca 1999-2015)

Betygsskala: A-D

Standard grade (1986-2013)

Betygsskala: 1-7 (3=godkänt)

SCE Ordinary grade 1986

Betygsskala: 1-5 (3=godkänt)

SCE Ordinary grade (t.o.m. 1985)

Betygsskala : A-E (C=godkänt)

Betygsskala 4-10

Nmax 10

Nmin 4

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till höstterminen 2019

Omvandla bokstavsbetygen med hjälp av omvandlingstabellerna. Räkna medelvärde på samtliga examensämnen.

T.o.m. antagning till vårterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på resultatet för 5 ämnen, varav minst 3 på Higher Grade/CSYS. Och 2 på National 5/Standard/Intermediade 2/Ordinary.

Omvandla betygen till skala 4-10 enligt omvandlingstabell.

Omvandlingstabeller

Omvandlingsvärde

Higher och Advanced Higher, National 5 fr.o.m. 2014

10 A
9  
8 B
7  
6 C
5  
4 D

Kombinationer fr.o.m.ca  2004 t.o.m. 2013

Omvandlingsvärde

Higher och Advanced Higher, Intermediate 2

Standard grade t.o.m. 2013

10 A 1
9    
8 B  
7   2
6 C  
5    
4 D 3

Kombinationer före 2004

Omvandlingsvärde

Higher och Advanced Higher

Standard grade

Ordinary grade

5 A 1 A
4 B 2 B
3 C 3 C

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Godkänt i 5 ämnen varav minst 3 på higher Grade; andra kombinationer kan förekomma.