Gå till huvudinnehåll

Swaziland

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 2011: Swaziland General Certificate of Secondary Education (SGCSE),

Examen fr.o.m. 2007: International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)

Examen t.o.m. 2006: General Certificate of Education (GCE) Ordinary Level och Cambridge Overseas School Certificate

Antal år: (7+3+)2

Information: För grundläggande behörighet krävs minst 6 ämnen inklusive engelska, ett naturvetenskapligt ämne samt ett samhällsvetenskapligt ämne.

Dokumentation

Swaziland General Certificate of Secondary Education (SGCSE)

International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) 

General Certificate of Secondary Education (GCE)

Cambridge Overseas School Certificate (COSC)

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Cambridge Overseas School Certificate 8
SGCSE, IGCSE, GCE O grade D

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 GCE O level/COSC 
matematik 2a

GCE O level/Cambridge Overseas School Certificate

naturkunskap 2 2 av ämnena fysik, kemi, biologi i slutbetyget 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne(n) i slutbetyget 
historia 1b om ämnet finns i slutbetyget 
språk 3 ämnet i slutbetyg 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1A-8D

Nmax 1

Nmin 8

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2019

Räkna medelvärde på samtliga examensämnen, använd betygets ordinarie skala.

T.o.m. antagning till höstterminen 2018

Räkna snitt på 6 ämnen inklusive engelska, ett naturvetenskapligt ämne samt ett samhällsvetenskapligt ämne.

Omvandlingstabell COSC

Betyg

Omvandlingsvärde

1A 10
2A 9
3B 8
4B 7
5C 6
6C 5
7D 4
8D 3
9u 0

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Swaziland General Certificate of Secondary Education (SGCSE), med minst 6 ämnen varav minst betyg C i engelska och fyra andra relevanta ämnen

Cambridge Overseas School Certificate, first eller second division med credit i engelska

GCE ordinary level minst 6 godkända ämnen inklusive engelska