Gå till huvudinnehåll

Sydafrika

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 2008: National Senior Certificate (NSC)

Antal år: (7+2+)3

Information: På certifikatet anges om kraven för tillträde till högre studier är uppfyllda

Examen t.o.m 2014: Senior Certificate (SC), med endorsement 

Antal år: (9+)3

Information: Under rubriken endorsment anges om kraven för tillträde till högre studier är uppfyllda

Examen t.o.m. 1991: Matriculation Certificate 

Antal år: (9+)3

Information: I Matriculation Certificate och Senior Certificate läses ämnen på 2 nivåer, Higher grade HG och Standard grade SG.

Examen fr.o.m. 1995 t.o.m. 2010: Higher International General Certificate of Secondary Education (HIGCSE)

Antal år: (6+5+)1

Grundläggande behörighet från HIGCSE: 4 ämnen på HIGCSE + 1 ämne på IGCSE, International General Certificate of Education.

Dokumentation

National Senior Certificate 

Senior Certificate 

Matriculation Certificate

Higher International General Certificate of Secondary Education

Officiella språk

Afrikaans, Sepede, Tsonga, Engelska, Sesotho, Venda, Ndebele, Setswana, Xhosa, Siswati, Zulu

Behörighetsgivande kurser (NSC)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 2 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 English home language 
matematik 1b Mathematical literacy 
  3b Mathematics 
  5 Advanced Programme Mathematics/Advanced Mathematics 
fysik 1a Physical Sciences 
kemi 2 Physical Sciences + Life Sciences 
biologi 2 Life Sciences + Geography 
naturkunskap 2 Physical Sciences 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne(n) 
historia 1b History 
språk 3 Third language 
  4 Second language 
  7 Home language 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighetsgivande kurser (Senior Certificate och HIGCSE+IGCSE)

Betygskrav/Godkänt betyg

Senior Certificate E = Higher grade (HG)
F = Standard grade (SG)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 SC (SG/ HG) eller HIGCSE 
matematik 2a SC (SG) 
  3b SC (HG) eller HIGCSE 
  5 SC (HG + additional maths) 
fysik 1a SC (physical science SG)
kemi 1 SC (chemistry HG) 
  2 SC (HG chemistry + biology HG) 
biologi 2 SC (biology HG) 
naturkunskap 2 SC (physical science SG) eller 2 av ämnena kemi, fysik och biologi 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne(n) i SC (SG) eller IGCSE 
historia 1b SC (SG) eller HIGCSE 
  2a SC (HG) 
språk 3 third language 
  4 second language 
  7 first language 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala NSC 1-7

Nmax 7

Nmin 2

Betygsskala SC 5-10 (F-A)

Nmax 10

Nmin 5

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2019

NSC: Räkna medelvärde på samtliga examensämnen, använd skala 2-7.

SC: Omvandla bokstavsbetyg enligt omvandlingstabell nedan. Räkna medelvärde på samtliga examensämnen.

HIGCSE: Kontakta UHR för beräkning av betygsmedelvärde. 

Omvandlingstabell SC

Betyg

Omvandlingsvärde

A 10
B 9
C 8
D 7
E 6
F 5
G 0
H 0

T.o.m. antagning till höstterminen 2018

NSC: Räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen i slutexamen.

SC: Räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen i slutexamen. Aggregate/Groottotaal "M" visar att studenten klarat senior certificate examination with matriculation endorsement.

HIGCSE: Kontakta UHR för beräkning av betygsmedelvärde. 

Betygsskala SC F-A och NSC 2-7

Nmax 10

Nmin 5

Omvandlingstabell SC

Betyg

Omvandlingsvärde

A 10
B 9
C 8
D 7
E 6
F 5
G 0
H 0
M se uträkning av betygsmedelvärde

Omvandlingstabell NSC

Betyg

Omvandlingsvärde

7 10
6 9
5 8
4 7
3 6
2 5
1 0

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

NSC med Adequate Achievement (50-59%) i fyra ämnen, Senior Certificate with exemption from the Matriculation exam, HIGCSE (1 IGCSE + 4 HIGCSE)