Gå till huvudinnehåll

Sydkorea

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Immumgye Kodung Hakkyo (Chorup Chung minst 204-216 units)

Antal år: (6+3+)3

Inriktningar

Kodung Hakkyo (Senior High School). Efter första studieåret väljs inriktning; kwahak (science), munkwa (humanities) eller, silop (vocational)

Information

Observera att Chung Hakkyo (junior High School) (6+)3 inte ger grundläggande behörighet

Dokumentation

Immumgye Kodung Hakkyo Chorup Chung (minimum 204-216 units) och Certificate of graduation and transcript 

Silopgye Kodung Hakkyo Choeupchang och Certificate of graduation and transcript

Behörighetsgivande kurser avgångsår fr.o.m. 2004 (7th Educational Curriculum)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg D eller 60% 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b 8 units 
  2a 16 units 
  3b 24 units 
  4 32 units 
  5 36 units 
fysik 1a 10 units (inklusive 6 units Science) 
  2 16 units + ytterligare kurs på avancerad nivå (Experiment in Physics, Advanced Physics eller Electronics Science) 
kemi 1 10 units (inklusive 6 units Science) 
  2 16 units + ytterligare kurs på avancerad nivå (Experiment in Chemistry, Advanced Chemistry) 
biologi 1 14 units ( (inklusive 6 units Science och 4 units Earth Science) 
  2 22 units 
naturkunskap 2

6 units i ämnet Science samt två av ämnena: Physics, Biology, Chemistry eller Earth Science

samhällskunskap 1b om motsvarande ämne finns i slutbetyget 
historia 1b 8 units i World history 
språk 3 12 units i modernt språk 
  7 koreanska i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Information om matematik

Som matematikkurser räknas Math 10-ga/na, Mathematics, Practical Mathematics, Differentiation and Integration, Probability and Statistics, Discrete Mathematics.

Behörighetsgivande kurser t.o.m. 2003

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg D eller 60% 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 
  2a matematik från humanistisk linje 
  4 matematik från naturvetenskaplig linje 
fysik 1a fysik från naturvetenskaplig linje 
kemi 1

kemi från naturvetenskaplig linje

naturkunskap 2 2 av ämnena kemi, fysik och/eller biologi två av de sista åren 
samhällskunskap 1b Social studies 
historia 1b "World history" i åk 2 och 3 
språk 4 kinesiska i slutbetyget 
  7 koreanska i slutbetyget 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 9-1 infördes år 2005 (examen 2008)

Nmax 1

Nmin 9

Under åren 2008-2016 saknas i de flesta fall en kolumn på betyget för Grade. Betygsskalan 9-1 avser kolumnen märkt R eller Rank.

Betygsskala A-E (även skala 0-100 %) Godkänt = D (60 %)

Nmax 5

Nmin 2

Omvandlingstabell

Betyg

Betyg koreanska

Procent

Omräkningsvärde

A (SU) 90-100 5
B (WU) 80-89 4
C (MI) 70-79 3
D (YANG) 60-69 2
E (GA) underkänt 0-59 1

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren.

På betyg efter 2016 anges betygen med bokstäver, A-E. Använd omvandlingstabellen ovan vid beräkning av medelvärde.

Under åren 2008-2016 saknas i de flesta fall en kolumn på betyget för Grade. Vid beräkning av medelvärde används istället kolumnen märkt R eller Rank.

På betyg före 2008 anges betyget på koreanska, använd omvandlingstabellen ovan vid beräkning av medelvärde.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Om genomsnitt finns uträknat, utgå från detta. Räkna annars ut genomsnitt utifrån sista årets betygsresultat/de sista 2 terminerna. 

På betyg efter 2016 anges betygen med bokstäver, A-E. Använd omvandlingstabellen ovan vid beräkning av medelvärde.

Under åren 2008-2016 saknas i de flesta fall en kolumn på betyget för Grade. Vid beräkning av medelvärde används istället kolumnen märkt R eller Rank.

På betyg före 2008 anges betyget på koreanska, använd omvandlingstabellen ovan vid beräkning av medelvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

High School Diploma/Graduation Certificate och inträdesprov; Taehak Iphak Haklyok Kosa (Scholastic Achievement Examination for College Entrance; SAECE; minst 210 poäng av 340 möjliga krävdes 1984)