Gå till huvudinnehåll

Tadzjikistan

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Аттестат дар бораи тахсилоти миёнаи умумий/Attestat dar borai tachsiloti mijonai umumij 

Antal år: (4+5+)2

Examen: Шаходатнома дар бораи тахсилоти миенаи умумй/Sjahodatnoma dar borai tahsiloti mijonai umumij 

Antal år: (4+5+)2

Dokumentation

Diplom och betygsbilaga

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 3

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 3b algebra och geometri i slutbetyget
naturkunskap 2 2 av ämnena kemi, fysik coh biologi i slutbetyget
samhällskunskap 1b ämnet i slutbetyget
historia 1b ämnet i slutbetyget
språk 3 andra främmande språk i slutbetyget
  7 tadzjikiska i slutbetyget
idrott och hälsa 1 ämnet i slutbetyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-5

Nmax 5

Nmin 3

Beräkning av betygsmedelvärde

Räkna medelvärde på samtliga ämnen i slutbetyget.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet