Gå till huvudinnehåll

Tanzania

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 1980: Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE) tillsammans med Certificate of Secondary Education Examination (CSEE)

Antal år: (7+4+)2

Examen t.o.m. 1979: National Form Six Examination Certificate tillsammans med National Form Four Examination Certificate

Antal år: (7+4+)2

Behörighet

CSEE/ACSEE: 4 ämnen i CSEE samt 2 Principal Pass i ACSEE krävs för grundläggande behörighet (behöver inte vara olika ämnen)

Dokumentation

Certificate of Secondary Education Examination (CSEE) och Advanced Certificate of Secondary Education Examination (ACSEE)

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg D i CSEE och E i ACSEE 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 CSEE
matematik 3b CSEE 
  5 ACSEE 
fysik 2 ACSEE 
kemi 2 ACSEE 
biologi 2 ACSEE 
naturkunskap 2 General Science eller 2 av ämnena kemi, fysik och biologi 
samhällskunskap 1b Om samhällskunskapsliknande ämne/n i CSEE (siasa=politik) 
historia 1b CSEE 
  2a ACSEE 
språk 7 CSEE i swahili 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyg 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala

Nmax 10

Nmin 6

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2019

Omvandla bokstavsbetygen med hjälp av omvandlingstabellerna nedan. Räkna medelvärde på samtliga examensämnen.

ACSEE

Omräkningsvärde för ACSEE

CSEE

Omräkningsvärde för CSEE

A 10 A 10
B 9 B 8,5
C 8 C 7,5
D 7 D 6
E 6    
S 6    

T.o.m. antagning till höstterminen 2018

Räkna ut genomsnitt på 2 bästa ACSEE och 4 bästa CSEE (behöver inte vara 6 olika ämnen). Betygen i A levels ges vikten 2. Observera att viktningen av A levels påverkar antalet ämnen som betygssumman skall divideras med. Vid betygsuträkningen skall 2 A levels och 4 O levels räknas som 8 ämnen.

Omvandlingstabell

ACSEE

Omräkningsvärde

CSEE

Omräkningsvärde

A 10 A 10
B 9 B 8
C 8 C 7
D 7 D 6
E 6    
F fail 0    
S Subsidiary pass Ordinary Level    

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

ACSEE + CSEE (2+5 ämnen)