Gå till huvudinnehåll

Tjeckien

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Vysvédcení o maturitní zkousce

Antal år fr.o.m. 1999/2000: (5+4+)4, (5+)8 och (7+)6

Antal år t.o.m. 1999: (8+)4

Inriktningar fr.o.m. 1990: humanistisk linje, naturvetenskaplig linje och allmän linje

Inriktningar t.o.m. 1989: humanistisk linje och naturvetenskaplig linje

Yrkesutbildning

Examen: Vysvédcení o maturitní zkousce

Antal år fr.o.m. 1999/2000: (5+4+)4

Antal år t.o.m. 1999: (8+)4

Information

Betyg från Tjeckoslovakien bedöms enligt detta blad.

Även femåriga tvåspråkiga gymnasier kan förekomma.

Dokumentation

Vysvédceni o maturitni zakousce (examensbetyg) och Vysvédcenie (årskursbetyg) för de fyra sista gymnasieåren

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 4 

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b Humanistisk (om 3 år)
  2a Humanistisk (om 4 år) 
  3b Allmän 
  5 Naturvetenskaplig 
fysik 1a Allmän 
  2 Naturvetenskaplig och Allmän (om tillval 3 sista åren) 
kemi 2 Naturvetenskaplig och Allmän (om tillval 3 sista åren) 
biologi 2 Alla linjer 
naturkunskap 2 Alla linjer (om 2 av ämnena bi/fy/ke minst 2 av de 3 sista åren) 
samhällskunskap 1b Alla linjer 
historia 1b Alla linjer 
språk 3 Ryska i examen eller annat språk som har lästs under gymnasieåren 
  7 modersmål /undervisningsspråk 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyg 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala

Nmax 1

Nmin 4

Omvandlingstabell

Betyg

Omräkningsvärde

vyborny 1
chvalitebny 2
dobry 3
dostatecny 4
nedostatecny 5 (underkänt)

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren (6 terminer) samt examensämnen.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på samtliga examensämnen samt alla ämnen från sista gymnasieåret. 

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Inträdesexamen samt Vysvédcení o maturitní zkousce.