Gå till huvudinnehåll

Togo

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Baccalaureat / Diplome de Bachelier de l’Enseignement du Troisieme Degre

Antal år: (6+4+)3

Dokumentation

Baccalaureat och Releve de Notes 
Diplome de Bachelier de l’Enseignement du Troisieme Degre

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 10

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 2a ämnet i bac
fysik 1a om ämnet finns i Serie C: Mathematiques et Sciences Physiques eller Serie D: Mathematiques et Sciences de la Nature
naturkunskap 2 2 av ämnena fysik, kemi, biologi i bac
samhällskunskap 1b histoire/geographie i bac
historia 1b om ämnet finns i bac
språk 7 franska
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i bac
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-20

Nmax 20

Nmin 10

Beräkning av betygsmedelvärde

Använd mention eller relevé des notes, (totalpoängen inklusive tilläggsämnen, dividerad med koefficienten).

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Baccalaureat eller särskildt inträdesprov för de som inte har Baccalaureat eller fått betyg mellan 10 och 12/20 i Capacite en Droit.