Gå till huvudinnehåll

Turkiet

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. ca 2015: Lise Diplomasi

Antal år: (4+4+)4

Information: Utbildningen är bygger på kurser istället för tydliga linjer/inriktningar. Av diplomet framgår inte inriktning. Studieorningen infördes succesivt från och med 2011.

Examen ca 2008-2015: Lise Diplomasi

Antal år: (8+)4

Examen före ca 2008: Lise Diplomasi

Antal år: (8+)3

Inriktningar för allmänt gymnasium (Genel lise) och Anatoliskt gymnasium (Anadolu lise): Naturvetenskaplig (fen bitirme), Turkiska matematisk (turkce matematik bitirme), Social (sosyal bitirme), Litterär (edebiyat bitirme), Främmande språk (Yabanci dil), Islamisk (Imam-Hatip)

Vid anatoliskt gymnasium (Anadolu Lise) ges vissa ämnen  på främmande språk, oftast engelska. Utbildningen inleds med förberedande år med fokus på det främmande språket.

Yrkesutbildning

Examen: Devlet Teknik Lise Diplomasi

Antal år: (8+)4-5

Examen: Devlet Meslek Lise Diplomasi

Antal år: (8+)3-4

Exempel på inriktningar för yrkesgymnasium (Meslek lise): IT-programmering, Industri, Telekommunikation, Administration, Turism och hotell, Sekreterare

Dokumentation

Lise Diplomasi/Meslek Lise Diplomasi, diplom och gymnasiets samtliga årskursbetyg

Borttappade betygshandlingar, duplikat

Duplikat godtas om det är utfärdat av skolan. Det ska finnas en underskrift av rektor alternativt biträdande rektor. 

Behörighetsgivande kurser för betyg med creditsystem fr.o.m. ca 2011

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 50

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 2a  12 enheter
  3b  20 enheter
  4  24 enheter
fysik 1a  4 enheter
  2  12 enheter
kemi 1  4 enheter
  2  12 enheter
biologi 2  12 enheter
naturkunskap 2  om 2 av ämnena biologi, fysik, kemi 2 av de 3 sista åren  (årskurs 10–12)
samhällskunskap 1b  om samhällskunskapsliknande ämnen lästs 2 av de 3 sista åren
historia 1b  historia 4 enheter + turkisk revolutionshistoria 2 enheter
språk 3  modernt språk under de 3 sista åren
  7  turkiska
idrott och hälsa 1  om motsvarande ämne finns i årskursbetygen
  2  Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

 

Behörighetsgivande kurser för betyg före creditsystemet

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 50, 45, 5 eller 2 beroende på examensår

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10
  2a matematik från litterär linje
  3c matematik från naturvetenskaplig linje
  4

Anatoliskt gymnasium: matematik från naturvetenskaplig linje

Anatoliskt gymnasium: matematik från turkiska/matematik linje

fysik 1a om ämnet lästs 2 av 3 gymnasieår
  2 Anatoliskt gymnasium: fysik från naturvetenskaplig linje
kemi 2 Anatoliskt gymnasium:kemi från naturvetenskaplig linje
naturkunskap 2 fysik och kemi från naturvetenskaplig linje
samhällskunskap 1b om samhällskunskapsliknande ämne(n) lästs de 2 sista åren
historia 1b historia och republiken Turkiets revolutionshistoria alla 3 åren
språk 7 turkiska
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyg
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighet från yrkesgymnasium beroende på inriktning. Begär in kurs och timplan eller kontakta UHR

Landets betygssystem

Betygsskala 50-100

Nmax 100

Nmin 50

Betygsskala 45-100

Nmax 100

Nmin 45

Siffervärde

Omdöme

85-100 pekiyi
70-84 iyi
55-69 orta
45-54 geçer

Betygsskala 1-5

Nmax 5

Nmin 2

Siffervärde

Omdöme

5 pekiyi
4 iyi
3 orta
2 geçer

Betygsskala 1-10

Nmax 10

Nmin 5

Siffervärde

Omdöme

10 pekiyi
7,5-9,9 iyi
5,0-7,4 orta

Beräkning av betygsmedelvärde

Använd det uträknade värdet som anges på diplomet.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Lise Diplomasi, Teknik Lise Diplomasi, Meslek Lise Diplomasi och inträdesprov