Gå till huvudinnehåll

Turkiet

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m ca 2015 (succesivt införande): Lise Diplomasi

Antal år: (4+4)4

Information: Utbildningen är bygger på kurser istället för tydliga linjer/inriktningar. Av diplomet framgår inte inriktning.

Examen ca 2008-2015: Lise Diplomasi

Antal år: (8+)4

Examen före ca 2008: Lise Diplomasi

Antal år: (8+)3

Inriktningar för allmänt gymnasium (Genel lise) och Anatoliskt gymnasium (Anadolu lise):

Naturvetenskaplig (fen bitirme)
Turkiska matematisk (turkce matematik bitirme)
Social (sosyal bitirme)
Litterär (edebiyat bitirme)
Främmande språk (Yabanci dil)
Islamisk (Imam-Hatip)

Vid anatoliskt gymnasium (Anadolu Lise) ges vissa ämnen  på främmande språk, oftast engelska. Utbildningen inleds med förberedande år med fokus på det främmande språket.

Yrkesutbildning

Examen: Devlet Teknik Lise Diplomasi

Antal år: (8+)4-5

Examen: Devlet Meslek Lise Diplomasi

Antal år: (8+)3-4

Exempel på inriktningar för yrkesgymnasium (Meslek lise):
IT-programmering
Industri
Telekommunikation
Administration
Turism och hotell
Sekreterare

Pågående reform med creditsystem

En ny studieordning har implementerats succesivt i Turkiet. Det är nu en 12-årig utbildning och gymnasiet består av årskurs 9-12. Ämnesomfattning anges i enheter/credits. Betygen bedöms för närvarande enligt särskilda riktlinjer. Kontakta UHR för bedömning.

Dokumentation

Lise Diplomasi/Meslek Lise Diplomasi, diplom och gymnasiets samtliga årskursbetyg

Borttappade betygshandlingar, duplikat

Duplikat godtas då de är utfärdat av skolan. Det ska finnas en underskrift av rektor alternativt biträndade rektor. Om endast duplikat för diplom finns, utförs bedömning för grundläggande behörighet (förutom svenska/engelska/matematik). Om även årskursbetyg på orginalspråk och i översättning finns utförs bedömning för särskild behörighet enligt landblad. För mer information kontakta UHR, Enheten för bedömning av utländska betyg.

Behörighetsgivande kurser (gäller inte betyg från pågående reform med creditsystem)

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 50, 45, 5 eller 2 beroende på examensår

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b  om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10
  2a  matematik från litterär linje
  3c  matematik från naturvetenskaplig linje
  4

Anatoliskt gymnasium: matematik från naturvetenskaplig linje

Anatoliskt gymnasium: matematik från turkiska/matematik linje

fysik 1a  om ämnet lästs 2 av 3 gymnasieår
  2  Anatoliskt gymnasium: fysik från naturvetenskaplig linje
kemi 2  Anatoliskt gymnasium: kemi från naturvetenskaplig linje
naturkunskap 2  fysik och kemi från naturvetenskaplig linje
samhällskunskap 1b  om samhällskunskapsliknande ämne/n lästs de 2 sista åren
historia 1b  historia och republiken Turkiets revolutionshistoria alla 3 åren
språk 7  turkiska
idrott och hälsa 1  om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyg
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Behörighet från yrkesgymnasium beroende på inriktning. Begär in kurs och timplan eller kontakta UHR

Landets betygssystem

Betygsskala 0-100

Nmax 100

Nmin 50

 

Nmax 100

Nmin 45

85-100 pekiyi
70-84 iyi
55-69 orta
45-54 geçer

Betygsskala 1-5

Nmax 5

Nmin 2

5 pekiyi
4 iyi
3 orta
2 geçer

Betygsskala 1-10

Nmax 10

Nmin 5

10 pekiyi
7,5-9,9 iyi
5,0-7,4 orta

Beräkning av betygsmedelvärde

 Använd det uträknade värdet som anges på diplomet.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Lise Diplomasi, Teknik Lise Diplomasi, Meslek Lise Diplomasi och inträdesprov