Gå till huvudinnehåll

Turkmenistan

Senast ändrad 2014-10-13

Behörighetsgivande utbildning

Utb för grundläggande behörighet

Antal år

Examen/betygsdokument

Gymnasieskola (nationella och ryska skolor
fram till ca mitten av 1990-talet)*  

(8-9+)2

Attestat o srednem(polnom obshem) obrazovanii
/Orta bilim hakynda ATTESTAT 

Gymnasieskola (turkmenska skolor
sedan ca. mitten av 1990-talet) + högskoleutbildning **

(3+6) +
avslutad högskoleutbildning

Orta bilim hakynda ATTESTAT/Orta bilim hakynda SAHADATNAMA +
Diplom över högre utbildning (minst 4 år) 

Från 2007 är skolgången åter 10 år(första avgångsklasserna med 10-årig skola – 2007). Denna ger inte grundläggande behörighet. 

* För bedömning av äldre betyg av sovjetisk modell, dvs. 10-årig (ryska skolor) eller 11-årig (nationella skolor) allmän gymnasieutbildning samt yrkesutbildning t.o.m. mitten av 1990-talet, se Ryska Federationen.

** För grundläggande behörighet krävs både nioårig skolgång och en avslutad högskoleutbildning på minst 4 år som skall dokumenteras med ett diplom över högre utbildning (även ett s.k. tillfälligt diplom godtas) och ämnesbilaga.    

OBS! För bedömning av ryska skolor i Turkmenistan från senare delen av 1990-talet och framåt (bl.a. rysk-turkmensk skola), se Ryska Federationen. 

Dokumentation

Orta bilim hakynda Sahadatnama + Diploma and transcripts from a HEI (minimum 4 years) 


Behörighet i engelska

Uppfyller inte det grundläggande behörighetskravet i engelska.

Bedömning för särskild behörighet görs utifrån inriktning på högskoleutbildningen. Kontakta UHR. 

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg: 3

Landets betygssystem

Betygsskala: 1-5

Nmax: 3

Nmin: 5

Beräkning av betygsmedelvärde

Uträkning av det utländska betygsmedelvärdet

Utgå från resultatet från högskoleutbildningen.  

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Inträdeskrav