Gå till huvudinnehåll

Tyskland - DDR

Senast ändrad 2016-10-12

Behörighetsgivande utbildning

Utb för grundläggande behörighet

Antal år

Examen/betygsdokument

Gymnasium/Erweiterte allgemeinbildende polytechnische Oberschule

(10+)2

Abitur/Reifezeugnis

Berufsausbildung mit Abitur

(10+)3

Abitur

Dokumentation

Abitur/Reifezeugnis

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg: 3

SVERIGE

 

TYSKLAND (DDR)

Ämne

Gy11/Vux12  

Ämne/nivå/omfattning

matematik

4

ämnet i Abitur/Reifezeugnis

fysik

2

ämnet i Abitur/Reifezeugnis

kemi

2

ämnet i Abitur/Reifezeugnis

biologi

2

ämnet i Abitur/Reifezeugnis

historia

2a

ämnet i Abitur/Reifezeugnis

språk

3

ryska som 2:a främmande språk

 

7

tyska i examen

samhällskunskap

1b

Staatsbürgerkunde/Gesellschaftskunde i Abitur/Reifezeugnis

idrott och hälsa

1

om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget

Landets betygssystem

Betygsskala: 5-1 

1 = sehr gut
2 = gut
3 = befriedigend
4 = genügend
5 = ungenügend, nicht bestanden

Nmax: 1

Nmin: 4

Beräkning av betygsmedelvärde

Uträkning av det utländska betygsmedelvärdet

Räkna ut genomsnitt på samtliga ämnen i slutbetyget.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Inträdeskrav

Abitur och lämplighetsprov, Eignungs- prüfung, praktisk yrkeserfarenhet m m