Gå till huvudinnehåll

Tyskland

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife

Antal år: (4+6+)2-3

Yrkesutbildning

Examen: Zeugnis der Fachgebundenen Hochschulreife

Antal år: (4+6+)2+1

Examen: Zeugnis der Fachhochschulreife (lägre yrkesgymnasium)

Antal år: (4+6+)2

Från och med antagning till höstterminen 2010 ska den sökande som uppvisar dubbla betyg från Tyska skolan, Stockholm, välja ett av betygen enligt beslut av universitet och högskolor. Om val inte görs används det svenska betyget i urvalet.

Dokumentation

Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur)

Äldre gymnasiebenämningar: Zeugnis der Reife / Reifezeugnis

Yrkesgymnasium: Zeugnis der Fachgebundenes Hochschulreife, Zeugnis der Fachhochschulreife

Behörighetsgivande kurser
- Allgemeine Hochschulreife och Fachgebundene Hochschulreife

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 4 (ausreichend, lägst 4/15)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6  4 kurser (om 1:a främmande språk) eller Abitur/Leistungskurs
matematik 2a  grundkurs (1 kurs)
  3b  grundkurs (2 kurser)
  4  grundkurs (3 kurser)
  5  grundkurs (4 kurser) eller Leistungskurs
fysik 1a  Om ämnet lästs tom åk 11/10 (ska framgå av betyg)
  2  grundkurs (4 kurser)
kemi 1  om ämnet lästs tom åk 11/10 (ska framgå av betyg)
  2  grundkurs (3 kurser) eller Leistungskurs
biologi 2  grundkurs (2 kurser) eller Leistungskurs
naturkunskap 2  Abitur ger behörighet
samhällskunskap 1b  grundkurs i Gemeinschaftskunde/Politik, Sozialkunde eller grundkurs i Geschichte + Grundkurs i Erdkunde
historia 1b  2 grundkurser
  2a  Leistungskurs eller 4 grundkurser
språk 3  ämnet tom åk 12
  4  Leistungskurs eller språk åk 7-13/12
  7  tyska
idrott och hälsa 1  om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyg
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Leistung/Leistungskurs

Ordet Leistung kan ha olika betydelser. Leistungskurs/LF eller LK är högre nivå än grundkurs, avancerad nivå. Leistungen in der abiturprüfung betyder "prestation i studentexamen". På betyg från Bayern kan det vid ämnet stå eA "erhohtes Anforderungsniveau", vilket står för LF. Kernkompetenzfach, Profilfach och Neigungsfach likställs med Leistungskurs.

Zeugnis der Fachgebundenen Hochschulreife

Bedömning utförs beroende av inriktning, se tabell ovan.

Festellungsprüfung

Festellungsprüfung är jämförbart med nivå för Leistungskurs i Abitur. Festellungsprüfung är ett inträdes prov och det finns preparandkurser inför Festellungsprüfung som är på två terminer. Kurserna finns i flera varianter beroende på ämnesinriktning. T-courses: naturvetenskaplig inriktning (utom biologi), teknisk matematisk inriktning (utom biologi), M-courses: medicinsk och biologisk inriktning, W-courses: ekonomisk och samhällsvetenskapliginriktning, G-courses: humanistisk inriktning, S-courses: språklig inriktning. Fler finns.

Waldorfskolor (utan Abitur)

Under förutsättning att godkända betyg redovisas på Zeugnis

Ämne

Gy11/Vux12

Tyska 7
Matematik 3b
Naturkunskap 2
Historia 2a

Behörighetsgivande kurser - Fachhochschulreife

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 4

Ämne GY11/Vux12 Ämne/Nivå/Omfattning
engelska 6 Fördjupningskurs (ytterligare kurs utöver den obligatoriska kursen. Vanlig inom turist och internationell handel eller liknande)
matematik 2a Samhällsinriktning
  3b Teknisk-/Naturvetenskaplig inriktning
fysik 1a Teknisk-/Naturvetenskaplig inriktning
naturkunskap 2 om 2 av ämnena fysik, kemi, biologi finns i betyget
samhällskunskap 1b Gemeinschaftskunde/Politik, Sozialkunde eller Geschichte + Grundkurs i Erdkunde eller motsvarande ämnen
historia 1b historia i betyget
Språk 7 tyska i betyget
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i betyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Fachhochschulreife: Utbildningens upplägg varierar mellan de olika delstaterna (16) i Tyskland. Det finns olika inriktningar (Fachrichtung) t. ex. Technik, Wirschaft, Sozial- und Gesundheit.

Det finns olika specialiseringar (Schwerpunkt) inom inriktningen Technik, t, ex. Informatik, Electrotechnik, Chemie, Maschinbau, Medienproduktion.

Landets betygssystem

Betygsskala 1-4

Nmax 1

Nmin 4

Förklaring av betygsskala

Betyg Betygsomdöme Betygsskala
1 Sehr gut 15, 14, 13
2 Gut 12, 11, 10
3 Befriedigend 9, 8, 7
4 Ausreichend 6, 5, 4
5 Mangelhaft 3, 2, 1
6 Ungenügend 0

Beräkning av betygsmedelvärde

Utgå från redan framräknat snitt på slutbetyget.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Till universitet krävs Abitur och till Fachhochschulen minst Fachhochschulreife; Zeugnis der Fachgebundenen Hochschulreife ger behörighet till viss högre utbildning.