Gå till huvudinnehåll

Ukraina

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 2019: Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти / Svidotstvo pro zdobuttja povnoji zahalnoji serednoji osvity

Antal år: (4+5+)3

Examen t.o.m. 2018: Атестат про (повну загальну) середню освiту / Atestat pro povnu zahal'nu serednju osvitu

Antal år: (8-9+)2-3

Gymnasieskolan kallas Allmän gymnasieskola (mellanskola).

Yrkesutbildning

Examen: Диплом квалiфiкованого робiтника / Dyplom kvalifikovanoho robitnyka 

Antal år: (åk 8/9+)4 eller (åk 10/11+)1-1½

Skolformer: училищe/utjylysjtje, mехнiкум/technikum, коледж/koledzj

Examen: Диплом молодшого спецiалiста / Dyplom molodshoho spetsialista

Antal år: (åk 8/9+)4 eller (åk 10/11+)2

Utbildningar som inte ger grundläggande behörighet

Svidotstvo pro nepovnu/bazovu zahal'nu serednju osvitu ger inte grundläggande behörighet.

Kortare utbildningar som leder till Dyplom kvalifikovanoho robitnyka efter åk 8/9 som inte innehåller gymnasieutbildning (allmänna ämnen) ger inte grundläggande behörighet.

Avgångsbetyg efter åk 8/9 Cвiдоцтво про неповну/базову загальну середню освiту

Dokumentation

Gymnasieskola

Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (diplom) och Додаток до свідоцтва про здобуття повної загальної освіти (betygsbilaga)

Атестат про повну загальну середню освiту (diplom) och Додаток до атестата i свiдоцтво про ЗНО (betygsbilaga)

Yrkesutbildning

Диплом квалiфiкованого робiтника (diplom) och Додаток до диплома (betygsbilaga)

Диплом молодшого спецiалiста (diplom) och Додаток до диплома (betygsbilaga)

Information

Dyplom kvalifikovanoho robitnyka eller Dyplom molodshoho spetsialista kan också vara avgångsbetyg från eftergymnasial yrkesutbildning. Utbildningarna innehåller i så fall inte några allmänna ämnen, endast yrkesämnen. 

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg (betygsskala 1-5) eller betyg 4 (betygskala 1-12)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 3b algebra och geometri eller matematik i slutbetyget
  5 betyg i ämnet från specialskola
fysik 2 betyg i ämnet från specialskola
naturkunskap 2 2 av ämnena kemi, fysik och biologi
samhällskunskap 1b ämnet (eller geografi) i slutbetyget
historia 1b ämnet i slutbetyget
språk 3 andra främmande språk i slutbetyget
  7 ukrainska, ryska och/eller annat modersmål i slutbetyget
idrott och hälsa 1 ämnet i slutbetyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-5

Nmax 5

Nmin 3

Omvandlingstabell

Betyg

Betyg i siffror med engelsk översättning

відмінно 5 Excellent
добре 4 Good
задовільно 3 Satisfactory
незадовільно 1 eller 2  Unsatisfactory/Poor

 

Betygsskala 1-12

Nmax 12

Nmin 4

Omvandlingstabell

Betyg

Betyg i siffror

дванадцять 12
одинадцять 11
десять 10
Дев’ять 9
вісім 8
сім 7
шість 6
П’ять 5
чотири 4
три 3
два 2
один 1

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Använd uträknat medelvärde som anges på betyget. Om uträknat medelvärde saknas, räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen och examensämnen i samma betygsskala. Examensämnen i annan betygsskala räknas inte med i medelvärdet.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Beräkna medelvärdet på avgångsbetyg från gymnasium Atestat.

Om Atestat saknas beräkna medelvärdet från avgångsbetyg från yrkesinriktad gymnasieskola med allmänna ämnen.

Ordlista

Ukrainska

Svenska

диплом diplom
атестат gymnasiebevis/gymnasiediplom
Зараховано passed/godkänd
предмет ämne
оцінка betyg
сертифікат certifikat
свідоцтво intyg
Спеціальна школа Specialskola
Загальноосвітня середня школа Allmän skola
Ліцей

Litsej (typ av skola)

Школа/ клас з поглибленим вивченням ...

Skola/klass med fördjupade studier

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Gymnasieexamen.

Fr.o.m. 2008 även resultat av de nationella examensproven, Сертифiкат зовнішнього незалежного оцінювання/Sertyfikat zovnisjn'oho nezalezjnoho otsinjuvannja i skalan 100-200.