Gå till huvudinnehåll

Ungern

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 2005: Érettségi bizonyitvány 

Antal år: (8+)4 eller (6+)6 eller (8+)5

Érettségi bizonyitvány är en nationell examen som infördes 2005. Eleven väljer examensprov på standardnivå (közép) eller avancerad nivå (emelt).

Examen t.o.m. 2004: Gimnáziumi érettségi bizonyítvány 

Antal år: (8+)4

Preparandkurser på 8 mån – 1 år finns för utländska studenter som vill studera medicin (engelskspråkigt program) vid t ex Albert-Györgyi University of Medicine och Semmelweis University of Medicine. Dessa preparandkurser som omfattar studier i fysik, kemi, biologi, engelska, latin och ungerska förbereder för inträdesprov till medicinsk fakultet. Ingen särskild behörighet ges för dessa studier.

Dokumentation

Gymnasiediplom (Érrettségi bizonyitvány) och årskursbetyg (betygsbok/bizonyitvány) för gymnasiets 4 eller 5 sista år.

Gymnasiediplom (Gimnazium érettségi bizonyítvány) och årskursbetyg (betygsbok/bizonyitvány) för gymnasiets 4 eller 5 sista år.

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 2 (elégséges)

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6

Engelska på avancerad nivå (emelt) i examen från och med 2005

Tvåspråkig (engelskspråkig) gymnasieutbildning med engelska som undervisningspråk i 3 ämnen

matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10
  2a 2 av de 3 sista åren 
  3b 4 årskurser
  5 4 årskurser (med tillval i åk 3+4)
fysik 2 4 årskurser
kemi 1 4 årskurser
  2 4 årskurser (med tillval i åk 3+4)
biologi 2 3 årskurser
naturkunskap 2 2 av ämnena kemi, fysik och biologi 2 av de 3 sista åren
samhällskunskap 1b ämnet historia i examen eller ämnet historia med samhällskunskap 2 av de 3 sista åren
historia 2a 4 årskurser
språk 3 modernt språk i examen eller 3 av de 4 sista åren
  7 ungerska och/eller annat modersmål i examen
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskursbetyg
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-5

Nmax 5

Nmin 2

Omvandlingstabell för bokstavsbetyg

Betyg i skala 1-5

Omdöme

Sifferbetyg

jeles 5
4
közepes 3
elégséges 2
elégtelen 1 underkänd

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren samt examensämnen.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på samtliga betyg i sista årskursen och på betygen slutexamen (érettségi).

1974 hade man i slutexamen endast betygen godkänd och väl godkänd, räkna då betygsmedelvärdet på sista året.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Inträdesprov och gymnasieexamen.