Gå till huvudinnehåll

Uruguay

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Bachiller

Antal år: (6+3+)3

Inriktningar

  • Humanistica, opción derecho/economía
  • Biológica, opción agronomía/medicina
  • Científica, opción arquitectura/ingeniería vid Universidad del Trabajo

Under de 3 sista gymnasieåren (ciclo diversificado) ökar specialiseringen för varje år: år 1 har 2 linjer, år 2 har 3 linjer och år 3 får varje linje 2 grenar. Totalt finns därmed 6 olika inriktningar.

Yrkesutbildning

Examen: Bachiller Técnico

Antal år: (6+3+)4

Dokumentation

Certificado de finalización de estudios de Bachillerato (Certificado emitido por ANEP) och Certificado calificaciones Ciclo Básico y Ciclo Bachillerato Diversificado.

Behörighetsgivande kurser (studieplan 1976)

För bedömning av Bahiller Técnico, begär in kurs- och timplan.

Betygskrav/Godkänt betyg

Beyg Bueno eller 3
Betyg Bueno eller 5

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b

om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10 

  2a Hum/Der och Hum/Ec 
  3b Biol/Agr och Cient/Arq 
  4 Biol/Med 
  5 Cient/Ing 
fysik 1a Biol/Agr, Biol/Med, Cient/Arq och Cient/Ing 
naturkunskap 2 Biol/Agr, Biol/Med och Cient/Arq 
samhällskunskap 1b Hum/Der och Hum/Ec 
historia 1b Hum/Der och Hum/Ec 
språk 7 Alla linjer (spanska/castellano)
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i slutbetyg 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-12 (godkänt 5 eller Satisfactario)

Nmax 12

Nmin 5

Betygsskala 1-6 (godkänt 3 eller Bueno Regular)

Nmax 6

Nmin 3

Omvandlingstabell

Betyg (omdöme)

Betyg i skala 1-6

Omräkningsvärde

Sobresaliente (S) 6 10
Muy bueno (MB) 5 9
Bueno (B) 4 8
Bueno regular (BR) 3 7
Regular (R) 2 6
Deficiente (D)   1

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Räkna ut genomsnitt på betyget sista året från gymnasiet eller enligt omräkningstabellen.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Bachiller; varje inriktning under de 2 sista gymnasieåren ger behörighet till högskoleutbildning med motsvarande inriktning.