Gå till huvudinnehåll

Uzbekistan

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. ca 2001: Akademik Litsey Diplomi (Diploma of Academic Lyceum)

Antal år: (4+5+)3

Examen före ca 2000: O'rta Ma'lumot To'g'risida Shahodatnoma

Antal år: (4+5+)2

Yrkesutbildning

Examen fr.o.m. ca 2001: Kasb-Hunar Kolleji Diplomi (Diploma of Professional college)

Antal år: (4+5+)3

Dokumentation

Diplom och eventuell ämnesbilaga

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 3

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b om ämnet avslutats med godkänt betyg i årskurs 10
  3b

algebra och geometri i slutbetyget

naturkunskap 2 2 av ämnena kemi, fysik och biologi i slutbetyget
samhällskunskap 1b ämnet i slutbetyget
historia 1b ämnet i slutbetyget
språk 3

andra främmande språk i slutbetyget

  7 uzbekiska i slutbetyget
idrott och hälsa 1 ämnet i slutbetyget
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 1-5

Nmax 5 

Nmin 3

Beräkning av betygsmedelvärde

Räkna medelvärde på samtliga ämnen i slutbetyget.

Enligt UHRFS används särskild tabell för beräkning av preliminärt meritvärde.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet